DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Poziv za marketing konsultanta -

 

UG “Vive Žene“ Tuzla objavljuje poziv za angažman marketing stručnjak/inja na projektu: „Prevencija i sprječavanje nasilja u porodici na području Tuzlanskog kantona“ u okviru regionalnog projekta: „Sprovođenje normi, mijenjanje stavova“, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

Cilj projekta: Doprinos uklanjanju rodno zasnovanog nasilja sa posebnim naglaskom na krivično djelo nasilja u porodici kroz pružanje zaštitnih mjera za žene i djecu žrtve porodičnog nasilja na području Tuzlanskog kantona

Period angažmana: juni 2020.- juli 2020., maksimalno 15 dana sa mogućnošću dodatnih angažmana tokom 2020.g.

Vrsta angažmana: ugovor o djelu

Broj pozicija: 1

Opis angažmana: Marketing stručnjak/inja će biti odgovoran/na za realizaciju dijela aktivnosti na projektu: „Promjena stavova i ponašanja policijskih službenika kroz provođenje normi za zaštitu žena žrtava nasilja u Tuzlanskom kantonu“ što podrazumijeva:
- Praktično i teorijsko poznavanje integrirane marketinške komunikacije, a naročito komunikacije za uticaj na ponašanje ciljne grupe,
- istraživanje i analizu tržišta,
(priprema, organizacija i provođenje istraživanja te sastavljanje anketnih upitnika, obrazaca za terenska istraživanja u vidu intervjua i fokus grupa)
- istraživanje stavova ciljnih grupa,
- istraživanje trenda ponašanja ciljne grupe,
- Definisanje ključnih komunikacijskih „ključeva“ za ciljnu grupu,
- Prijedlog marketinške kampanje, uključujući upotrebu novih tehnologija u marketingu
Potrebne kvalifikacije
– VSS Ekonomski fakultet (poželjan smjer /uža specijalizacija iz bihevioralne ekonomije)
– Najmanje 3 godine radnog iskustva s posebnim akcentom na praktično iskustvo u poslovima navedenim u opisu angažmana

Potrebne vještine:
-Analitičke i upravljačke vještine
-Proaktivnost, kreativnost, sklonost rada u timu
-Organizacijske i administrativne sposobnosti
-Dobre usmene i pismene komunikacijske sposobnosti
-Odgovoran pristup poslu
-Samostalnost u radu, sistematičnost i dosljednost u razmišljanju
-Aktivno znanje engleskog jezika
-Posjedovanje vozačke dozvole (B kategorija)

Svi zainteresirani kandidati/kinje trebaju dostaviti:
– motivaciono pismo
– CV/biografiju

Prijave slati e-mailom na cipurkovic@hotmail.com ili vildana@vivezene.ba najkasnije do 15.06.2020.g.
Kandidati/kinje koji uđu u uži izbor biće pozvani na intervju. Tokom intervjua će kandidati/kinje biti detaljnije upoznati sa ciljevima projekta, ciljnom grupom projekta, planiranim aktivnostima, načinom saradnje sa projektnim timom Vive Žene i ostalim uslovima angažmana. Za sve dodatne informacije možete nas kontaktirati na brojeve telefona: 035 224-310 i 035 224-311 ili na gore navedeni e-mail.

 

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba