DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Započete prve psihosocijalne radionice -

 

Poštovane/I građanke i građani,
Shodno nastaloj situaciji vezano za corona virus (COVID-19) i obavijesti i preporukama Ministarstva zdravstva Tuzlanskog kantona – Krizni štab za praćenje novog corona virusa, Udruženje Građana “Vive Žene” je 13.03.2020. donjelo odluku o mjerama prevencije I zaštite od širenja corona virusa (COVID-19).

U svrhu informiranja javnosti prenosimo ključnje dijelove odluke:

• Do daljnjeg obustavlja se terenski rad u grupama ,održavanje svih planiranih sastanaka, edukacija i drugih grupnih događaja.

• Svi korisnici usluga i lica koja dolaze u Vive Žene, Centar za terapiju i rehabilitaciju, sa dogovorenim terminom ili bez termina, potrebno je da se prijave na recepciju Centra, poštujući preporuku o međusobnoj udaljenosti lica jednog od drugog od najmanje jednog metra i pravila dezinficiranja pri ulazu u Centar

• Korisnici usluga Vive Žene Centra,koji su unazad 14 dana boravili u zemljama pogođenim korona virusom dužni su ostati u izolaciji, što podrazumijeva da ne trebaju dolaziti na tretman (za sve savjete također Vam je na raspolaganju telefon 035 224 310 ; 035 224 311; putem kojeg ćete dobiti adekvatne upute)

• Vive Žene, sa povećanim mjerama opreza prilagođenim novonastalom situacijom nastavlja neometano zbrinjavanje žena i djece, preživjelih nasilja, u Sigurnu Kuću.

• Prijem u Sigurno Kuću I dalje se odvija neprekidno 24 sata, po utvrđenim protokolima prijema I pozivom na telefon 035 224 311; 035 224 310 ili 1265, prije samog prijema,

Molimo da se striktno pridržavate naredbi, preporuka i mjera nadležnih tijela i institucija svih nivoa, kao i pojačanih mjera opreza našeg Centra, koje su u najboljem interesu očuvanja Vašeg zdravlja i u skladu sa zakonom.

Jasna Zečević
Predsjednica UG Vive Žene

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Telefon za pomoc

Sadržaj na ovoj stranici je nastao u okviru projekta „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, kojeg provodi UG Vive Žene u sklopu Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Stavovi i mišljenja na ovoj web stranici su stavovi i mišljenja UG Vive Žene i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja UN agencija koje implementiraju program niti partnera u programu.

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba