DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Realizovan i drugi ciklus dvodnevnih treninga na temu: "Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama" -

 

UG“Vive Žene“ Tuzla je 20. i 21.februara 2020. realizovalo drugi ciklus dvodnevnih treninga za oko 80 žena iz cijele BiH.
Trening, u okviru istoimenog projekta: "Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama", se provodi u okviru Zajedničkog regionalnog programa "Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije", koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF), a osmišljen je s ciljem osnaživanja kapaciteta žena i djevojaka za učestvovanje i veću prisutnost u donošenju odluka, kreiranju javnih politika i jačanju društvene kohezije.
Trening je okupio oko 80 žena i djevojaka, članica ženskih organizacija, neformalnih i formalnih ženskih mreža, javnih ustanova i aktivistkinja, koje su, raspoređene u nekoliko grupa, uzele aktivno učešće u realizaciji planiranog programa. Trening su vodili trenerski parovi sa dugogodišnjim iskustvom u provođenju edukacija za žene iz oblasti psihosocijalne zaštite, rodne ravnopravnosti, zagovaranja prava žena, društvene pravde, komunikacije i razvoja ličnih vještina. Obuke su interaktivnog karaktera, prilagođene praktično-teoretskom procesu učenja odraslih.
Iako je BiH ratifikovala međunarodne dokumente koji promovišu rodnu ravnopravnost i participaciju u svim društvenim procesima, žene se svakodnevno suočavaju sa preprekama u ostvarivanju svojih prava. U BiH nedostaje kultura rodnog pariteta u javnom i političkom životu, a negativni rodni stereotipi dovode do nasilja nad ženama, što uskraćuje javnu afirmaciju i ravnopravan doprinos razvoju Bh društva.
Kroz trening, 80 žena i djevojaka iz različitih opština/gradova: Bratunac, Sarajevo, Banja Luka, Zenica, Istočno Sarajevo, Velika Kladuša, Gračanica, Livno, Mostar, Doboj, Maglaj, Tuzla, Brčko, Ljubuški, Čelić, Kozarska Dubica, Trebinje, Doboj Istok, Pale, Živinice, Bijeljina, Goražde, Lukavac, Gračanica, Derventa, Konjević Polje, imalo je priliku da se osnaže i međusobno povežu kako bi poduzimale inicijative za ostvarivanje veće ravnopravnosti, vidljivosti i uticaja žena na društvene procese i povezanost stanovništva u BiH.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Telefon za pomoc

Sadržaj na ovoj stranici je nastao u okviru projekta „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, kojeg provodi UG Vive Žene u sklopu Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Stavovi i mišljenja na ovoj web stranici su stavovi i mišljenja UG Vive Žene i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja UN agencija koje implementiraju program niti partnera u programu.

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba