DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- UG "Vive Žene" započele implementaciju projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima” -

 

Od decembra 2019. godine Udruženje građana “Vive Žene” Tuzla,realizira projekat pod nazivom “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima”, čiji cilj je motivisati i osnažiti žrtve, svjedoke ratnih zločina, da aktivnije sudjeluju u sudskim postupcima te povećaju svoju spremnost za učešće u sudskim postupcima kao doprinos izgradnji održivog mira u Bosni i Hercegovini.
Glavna aktivnosti projekta usmjerene su na osposobljavanje žrtava/svjedoka i potencijalnih svjedoka da kvalitetnije učestvuju u svim fazama postupka ali i da pomognu drugim svjedocima da se lakše nose sa stresom prije, u toku i nakon svjedočenja, i povećanje vidljivosti problema sa kojim se suočavaju u javnom i medijskom prostoru. Projekat se realizira kroz više segmenata:
- grupne psihosocijalne radionice sa preživjelim/svjedocima u zajednicama na području Brčko Distrikta i Istočne Bosne,
- treninzi za preživjele/svjedoke iz različitih zajednica sa ciljem povezivanja i učvršćivanja njihovih veza,
- zajedničko obilježavanje 26. juna – Međunarodnog dana podrške žrtvama torture te
- dva okrugla stola u navedenim zajednicama sa ciljem prezentacije javnosti projektnih postignuća.
UG „Vive Žene” Tuzla je kroz dugogodišnji rad sa žrtvama/svjedocima u sudskim procesima, evidentiralo različite probleme i teškoće sa kojima se oni, žrtve/svjedoci, suočavaju u kontaktu sa institucijama pravosuđa. Nedovoljna zaštita i osjećaj nesigurnosti, dehumanizacija sudskih procesa, neinformiranost o osnovnim pravima žrtava/svjedoka, o dužini trajanja i fazama postupka, retraumatizacija prilikom davanja iskaza i svjedočenja, odsustvo adekvatne psihosocijalne zaštite kao i nedostatak podrške šire zajednice - sve ovo razlozi su da žrtve/svjedoci imaju osjećaj nepovjerenja prema pravosudnim institucijama i osjećaj da su ponovno žrtve, sada institucionalne diskriminacije. Pitanje i zadatak koje je sebi UG „Vive Žene” postavilo je šta učiniti - koje napore poduzeti da bi se pravda tokom sudskih procesa zadovoljila bez ugrožavanja, odnosno bez kršenja ljudskih prava žrtava i svjedoka krivičnih djela.
Implementacija projekta “Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima“ će doprinijeti osnaživanju preživjelih/svjedoka kako bi efikasnije predstavljali sebe i udruženja ili grupe kojima pripadaju. Projekat će pružiti mogućnost zainteresiranim korisnicima da podijele svoje iskustvo svjedočenja sa drugima, kao i da steknu osnovna znanja o vrstama podrške i dostupnim resursima u zajednici, prije svega postojećim Mrežama za podršku svjedocima. Osim pružanja direktne psihološke pomoći, „Vive Žene” će kroz projekat omogućiti korisnicima da steknu znanja i vještine o načinima pružanja pomoći drugima koji se budu susretali sa problemom svjedočenja što će u konačnici doprinijeti smanjenju rizika retraumatizacije svjedoka i povećanju njihove spremnosti da učestvuju u sudskim procesima i daju svoj doprinos dostizanju pravde. Udruženje građana „Vive Žene” vjeruje da će se navedenim aktivnostima doprinijeti prevenciji transgeneracijskog prenosa traume i izgradnji trajnog mira u Bosni i Hercegovini. Zbog svega, ovaj projekat se može ocijeniti i kao investiciju od koje će i šira zajednica ali i cjelokupno društvo u BiH imati korist.
Projekat „“Osnaživanje žrtava/svjedoka za aktivnije učešće u sudskim procesima” je podržala Vlada Ujedinjenog Kraljevstva, u okviru Regionalnog projekta o ratnim zločinima (RWC) koji implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP).

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Telefon za pomoc

Sadržaj na ovoj stranici je nastao u okviru projekta „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, kojeg provodi UG Vive Žene u sklopu Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Stavovi i mišljenja na ovoj web stranici su stavovi i mišljenja UG Vive Žene i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja UN agencija koje implementiraju program niti partnera u programu.

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba