DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održana radionica „PRIMARNA PREVENCIJA MALOLJETNIČKE DELINKVENCIJE“ -

 

Radionica Primarna prevencija maloljetničke delinkvencije je održana 27. i 28.01.2020. u Hotelu Senad od Bosne Lukavac za predstavnike osnovnih i srednjih škola u Lukavcu, predstavnike centra za socijalni rad, tužilaštava, općine, medija i nevladinih organizacija. Na radionici je sudjelovalo 17 profesionalca iz navedenih institucija. Teme radionice su bile: briga o sebi, sagorijevanje na poslu, osnaživanje i jačanje socio-emocionalnih kompetencija djece osnovnoškolskog uzrasta, sveobuhvatne preventivne intervencije i programi prevencije za djecu i mlade u obrazovnom sistemu i međuresorna saradnja.
Aktivnosti su dio projekta Primarna prevencija maloljetničkog prestupništva, kojeg je podržalo Ministarstvo za rad, socijalnu politiku I povratak Tuzlanskog kantona.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Telefon za pomoc

Sadržaj na ovoj stranici je nastao u okviru projekta „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, kojeg provodi UG Vive Žene u sklopu Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Stavovi i mišljenja na ovoj web stranici su stavovi i mišljenja UG Vive Žene i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja UN agencija koje implementiraju program niti partnera u programu.

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba