U prostorijama Ministarstva za rad socijalnu politiku i povratak 05.10.2021. godine organizovano je potpisivanje Memoranduma o saradnji na projektu ”Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva” podržanog od strane Švicarske vlade.
Ovim je potvrđena dugogodišnja saradnja u oblasti psihosocijalne djelatnosti i nastavljen rad na sveobuhvatnoj prevenciji koja podrazumijeva ne samo rad sa mladim ljudima nego i sa porodicom, institucijom i školom.
Potpisivanju Memoranduma su prisustvovali:
– Ministar za rad, socijalnu politiku i povratak, Esad Džidić, dipl. ing. Tehnologije
– Direktorica Udruženja građana ”VIVE ŽENE”, Jasna Zečević
– Direktorica JU Centar za socijalni rad Lukavac, Amira Hodžić
– U ime V.D. Direktora JZU Univerzitetski klinički centar Tuzla, Ervin Mujkić, načelnik službe za pravne poslove i ljudske resurse
– Dekan, Edukacijsko – rehabilitacijskog fakulteta, dr.sci. Zamir Mrkonjić, red. prof.

Projekat se realizira u skladu sa Programom prevencije, intervencije i resocijalizacije u oblasti maloljetničkog prijestupništva u Tuzlanskom kantonu za period 2020.-2023. godine.
Memorandum o saradnji između potpisnica daje okvir za nastavak dugogodišnje saradnje partnera u oblasti maloljetničkog prestupništva realizacijom projekta ”Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prijestupništva” podržanog od strane vlade Švicarske.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This