UG Vive Žene su,tokom vikenda, sprovele treningu na temu Promocija proizvoda žena sa sela. Trening je organizovan za 20 predstavnica iz 9 ženskih udruženja iz Podrinja i dio su Mreże żena u Podrinju. Trening je sproveden u okviru projekta Osnaživanje žena – Preduvjet za pomirenje u BiH, podrżanog od We Effect Europe

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This