Vive Zene Tuzla


Besplatna pravna pomoć

IUG Vive Žene Tuzla, kao Centar za terapiju i rehabilitaciju žrtava ratne traume, torture i nasilja u porodici, u okviru svog multidisciplinarnog rada pruža i besplatnu pravnu pomoć još od 2001. i to za:

- žrtve nasilja u porodici,
- žrtve ratne traume i torture,
- nezaposlene,
- studente.

Usluge besplatne pravne pomoći se ogledaju u pružanju basplatnih pravnih savjeta isastavljanju podnesaka sudu, sa fokusom na porodično pravo, zaštitu žrtava nasilja u porodici, socijalnu zaštitu i penzijsko-invalidska prava.

Sve osobe kojima je potrebna pravna pomoć,mogu se obratiti direktno u prostorije Centra, i to u periodu od 08 do16 časova(prethodno zakazati termin telefonskim putem ili putem e–maila), gdje će im biti pružena prilika da detaljno opišusvoj problem.

Nakon obavljenog razgovora i uvida u konkretan pravni problem, postupa se u zavisnosti od konkretne situacije, odn.piše se zahtjev, urgencija, tužba ili neki drugi podnesak sudu, ili se daju upute kome se trebajuobratitii ko je, u konkretnom slučaju,nadležanza rješavanje njihovog problema.

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba