Vive Zene Tuzla


Radno-okupaciona terapija

Okupaciona terapija je sastavni dio terapijskog tetmana klijentica koje borave u stacionaru UG Vive Žene, bilo kao žrtve porodičnog nasilja ili žrtve rata.

Cilj radne terapije je:

- razvijanje radnih navika i kreativnosti,
- razvijanje novih vještina i znanja,
- poboljšanje koncentracije,
- jačanje resursa, i
- povećanje samopouzdanja.

Metode rada: Grupni i individualni rad
Tehnike rada:


- kreativni rad (izrada nakita i različitih ukrasnih predmeta);
- ručni rad (pletenje, heklanje, vezenjei ručno šivanje);
- art terapija (slikanje, modeliranje i crtanje);
- kulinarstvo (teoretski i praktično);
- edukativne/ bonton(kultura ponašanja, odijevanja, higijene i dr.)

Grupna terapija se realizira dva puta sedmično, u trajanju od devedeset minuta. Pored žena,u grupi prisustvuju i starija djeca koja borave s majkama u našem Centru. To su djeca koja su motivirana za ovakvu vrstu rada.Takođe, grupnim sesijama povremeno su prisustvovale i studentice Fakulteta za socijalni rad koje su obavljale praksu u našem Centru.

Individualna terapija se odvija jednom sedmično.Na individualnom tretmanu,klijentice stiču nove vještine i znanja kako bi svoje slobodno vrijeme što bolje iskoristile i naučeno primijenile po izlasku iz našeg Centra.

Bavljenje okupacionom terapijomnije samo uživanje, jer isto ima i svoje terapeutske vrijednosti, odnosno doprinosi zdravlju, ali i materijalnoj koristi koja se ogleda kroz sticanje znanja koje klijentice mogu primijeniti kasnije, u svakodnevnom životu.

   
 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba