Vive Zene Tuzla


Postupak posredovanja prije razvoda braka

Porodičnim zakonom FBiH (Sl. novine br.35/05 i br.41/05) određeno je da bračni partneri koji imaju zajedničku maloljetnu djecu ili djecu nad kojima je produženo roditeljsko staranje, moraju proći obavezan postupak posredovanja prije razvoda braka pred sudom, a postupak posredovanja uveden je umjesto ranijeg postupka mirenja.

Zahtjev za posredovanje mogu podnijeti i bračni partneri koji nemaju zajedničku djecu.
Postupak posredovanja nije obavezan za bračnog partnera akoje drugom bračnom partneru nepoznato mjesto boravka u zadnjih šest mjeseci ili mu je oduzeta poslovna sposobnost.

Postupak posredovanja provode ovlaštena fizička ili pravna lica odlukom Ministarstva rada i socijalne politike FBiH.
Zahtjev za posredovanje,bračni partneri mogu podnijeti ovlaštenom posredniku: centru za socijalni rad na području općine u kojoj žive, advokatu, nevladinoj organizaciji ili drugom ovlaštenom fizičkom ili pravnomlicu.

Odlukom, tj. aktom Federalnog ministarstva rada i socijalne politike broj 01-24/2-20/06, Vive Žene su jedno od ovlaštenih pravnih lica za provođenje postupka posredovanja.
Na osnovu navedenog akta, postupak posredovanja provodimo od samog početka primjene novog Porodičnog zakona FBiH.

Procedura postupka posredovanja:
Jedan ili oba bračna partnera mogu podnijeti zahtjev za posredovanje, nakon čega bračni partneri pismenim putem (putem pošte) budu obavješteni o tačnom datumu i vremenu termina postupka posredovanja.

Potrebna dokumentacija:
- Zahtjev za posredovanje
- Vjenčani list za bračne partnere
- Rodni list za maloljetnodijete/djecu, ili dijete/djecu nad kojima je produženo roditeljsko staranje

U postupku posredovanja mogu sudjelovati isključivo i samo bračni partneri.Nepostoji mogućnost da jednu ili obje strane u postupku zastupa advokat ili drugo ovlašteno lice.

O provedenom postupku posredovanja, stranke u postupku dobiju izvod iz zapisnika na osnovu čega se piše tužba za razvod braka ili sporazumni zahtjev za razvod braka.

Postupak posredovanja treba biti završen u roku od dva, a u izuzetnim situacijama maksimalno tri mjeseca.
Troškovi postupka posredovanja iznose 250.00KM.

   
 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba