Vive Zene Tuzla


"Briga poslije"

Klijenti koji su završili svoj tretman u stacionaru ili ambulanti redovno se prate kroz ovaj program, tako da se izvrši uvid u stečenu psiho-emotivnu stabilnost i na taj način spozna kako svoj proces izlječenja koriste u svakodnevnom životu, odnosno kako i koliko su motivirane za preuzimanje vlastite odgovornosti i kontrole u različitim životnim situacijama.

Na drugoj strani, klijenti koji se prate na ovaj način nam pružaju informacije o trajnim efektima tretmana i svojim vlastitim resursima. Npr. klijentice - žrtve nasilja u porodici, informiraju nas o tome da li su nastavile zajednički život sa partnerom, da li su se odnosi poboljšali, da li žive same sa svojom djecom, da li su se zaposlile,da li su im djeca nastavila školovanje, i sl. Dobijamo informacije o njihovim svakodnevnim dešavanjimai problemima, ali i onačinu na koji se nose sa istim i kako ih rješavaju. Veoma često, nakon povratka partneru, nasilje se pogoršava i klijentice trebaju ponovo podršku i terpijski tretman.

Klijentice - žrtve ratne torture, daju nam informacije o životu u Istočnoj Bosni i problemima vezanim za integraciju i suživot.
Kroz sagledavanje njihovih potreba, moguće je pružiti podršku i pomoć svakoj klijentici/ klijentu koji se nađe ukriznoj situaciji i uvijek smo na raspolaganju za pružanje pomoći kada je to potrebno.
Program „Briga poslije“, realiziran je kroz kućne posjete i telefonske pozive, zatim dolaskom klijenata u ambulantu, te kroz obilježavanje praznika, jednodnevne izlete i e-mail kontakte.

   
 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba