Obavještavamo Vas da UG „Vive Žene“ Tuzla uspješno realizira psihosocijalne grupe za podršku muškarcima koji žele razgovarati o ličnim problemima, unutarporodičnim odnosima, međusobnoj komunikaciji sa članovima porodice i okolinom te o drugim dilemama o kojima se žele informirati i dobiti stručnu podršku. Grupi mogu pristupiti muškarci koji su počinili nasilje u porodici ili su i sami bile žrtve nasilja.

Svrha grupnog rada je poboljšati kvalitetu porodičnih odnosa, izgraditi pozitivniju komunikaciju i očuvati porodične vrijednosti, a samim tim i preventivno djelovati na pojavu nasilja u porodici. Napominjemo da se u grupni rad ne mogu uključiti muškarci koji imaju problem sa ovisnošću ili pate od akutnih mentalnih bolesti.

Prijave za učešće u grupu i sve dodatne informacije se mogu dobiti na kontakt telefone: 035 224 310, 035 224 311,
viber kontakt: 061042308 (kontakt osobe: Elmir Ibralić, pedagog-psiholog i Selma Tufekčić, socijalna radnica)

Pristup u grupu je besplatan.

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This