Vive Žene, JU Centar za socijalni rad Lukavac, Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka Tuzlanskog kantona, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla su u Lukavcu 22.9. održali prvi okrugli sto u sklopu projekta ”Razvoj saradnje kroz sveobuhvatan pristup u oblasti maloljetničkog prestupništva”podržanog od Ambasada Švicarske u Bosni i Hercegovini.

Iskoristi smo priliku da najavimo naredne aktivnosti s ciljem da se sa maloljetnim prestupnicima, djecom u riziku od vršenja krivičnih djela i njihovim porodicama u Općini Lukavac postupa u skladu s međunarodnim standardima zasnovanim na pravdi za svako dijete, te da se mjere prevencije, intervencija i reintegracije poduzmu na najbolji mogući način koji je u interesu svakog djeteta.

Okruglom stolu su prisustvovali predstavnici i predstavnice brojnih institucija, čija je uloga ključna za uspješnost u projektu.

Zahvaljujemo se na prisustvu, uvidima i prijedlozima za rad.
#SvicarskauBiH #AmbasadaSvicarskeuBiH

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This