Danas je međunarodni dan žena na selu. Ideja da se 15. oktobar posveti svim seoskim ženama u svijetu, kao i njihovim pitanjima i interesima, pokrenuta je na konferenciji UN-a posvećenoj ženama održanoj u Pekingu 1995. godine. Cilj obilježavanja ovog Dana je dugoročno osnažiti poziciju žena iz ruralnih područja i ohrabriti ih da aktivnije učestvuju u društvu kako bi ostvarile značajniju ulogu u svojim zajednicama kroz različite aktivnosti. Prvi Međunarodni dan žena sa sela obilježen je 15. oktobra 2008. godine. Generalne skupštine UN-a u svojoj rezoluciji 62/136 od 18. decembra 2007. godine, priznaje „presudnu ulogu i doprinos žena sa sela, uključujući i domorodačke žene, u unapređenju poljoprivrede i ruralnog razvoja, poboljšanje sigurnosti hrane i suzbijanje ruralnog siromaštva“ i od tada se 15. oktobar obilježava kao dan žena na selu u cijelom svijetu. Vive Žene u saradnji sa organizacijama i grupama iz Sjeveroistočne Bosne i Hercegovine već šestu godinu obilježavaju Međunarodni dan žena na selu.

Žene u ruralnim područjima doprinose blagostanju svojih porodica i razvoju domaćinstava na selima. Dosadašnje analize su pokazale da, iako su žene vitalni faktor od kojih najviše zavisi oživljavanje sela i ruralni razvoj u cjelini, njihov nepovoljan položaj i problemi sa kojima se suočavaju, od osnovnih životnih potreba, pa do dugoročnih interesa u okviru održivog razvoja, ostaju marginalna tema.

UG “Vive Žene“ Tuzla, u saradnji sa Mrežom žena u Podrinju koju čine slijedeće organizacije: UŽ „Jadar“ Konjević Polje, UŽP Podrinjka, Skleani Srebrenica UŽ „Maja“ Kravica, UPP „Drina“ Burnice, Udruženje žena Cerska, Udruženje žena Podrinje Vlasenica, Udruženje Anima Djulići, Udruženje Procvat proljeća Glogova i ženska grupa iz MZ Suha, pozivaju Vas na obilježavanje Međunarodnog dana žene na selu.

Tim povodom Vive Žene, uz podršku Udruženja i grupa iz sjeveroistočne BIH -Podrinje, će organizovati 16.10.2021. Sajam proizvoda žena sa sela, Trg Slobode Tuzla, od 09:00 – 14:00, gdje će članice Udruženja i grupa predstaviti svoju kućnu i domaću radinost, a također prezentirati svoje aktivnosti koje doprinose aktivnijoj ulozi žena i ženskih grupa u razvoju civilnog društva, zalažući se za poštivanje ženskih ljudskih prava u svim oblastima javnog i privatnog života. Pored učešća udruženja i grupa iz Opština Bratunac, Srebrenica,Zvornik, Milići i Vlasenica na sajmu će izlagati i Udruženja iz Tuzlanskog kantona.
Sajam proizvoda žena sa sela je aktivnost u okviru Projekta Osnaživanje žena – put ka pomirenju u BIH, kojeg podržava WE Effect Europe.
#FoodHeros

SOS Telefon

b

Programi

Servisi

Share This