Održan prvi okrugli sto

Održan prvi okrugli sto

Vive Žene, JU Centar za socijalni rad Lukavac, Ministarstvo rada, socijalne politike i povratka Tuzlanskog kantona, Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Univerziteta u Tuzli i Klinika za psihijatriju, UKC Tuzla su u Lukavcu 22.9. održali prvi okrugli sto u sklopu...
JAVNI POZIV  Za angažovanje ekspertkinje/ta za kreiranje resursa za informisanje  u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

JAVNI POZIV Za angažovanje ekspertkinje/ta za kreiranje resursa za informisanje u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

O Projektu: Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. Jedan...
JAVNI POZIV  Za angažovanje moderatorice/ra u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

JAVNI POZIV Za angažovanje moderatorice/ra u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

Fondacija ,,Lara” u partnerstvu sa U.G. ,,Vive žene” Tuzla i 5 članica Sigurne mreže realizuje projekat ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women. U okviru...
JAVNI POZIV  Za angažovanje ekspertkinje/ta za kreiranje resursa za informisanje  u projektu: ,,Unapređenje kapaciteta pružalaca servisa podrške za žrtve rodno zasnovanog nasilja-faza III”, koji finansira Evropska unija, a provodi UN Women

JAVNI POZIV za dostavljanje ponuda za konsultantske usluge u projektu “Izgradnja ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja kroz ekonomsko osnaživanje i poboljšanje pristupa za ostvarivanje prihoda“

O projektu: Udruženje građana Vive Žene od 1.9.2021. do 31.1.2023. sprovodi projekt izgradnje ekonomske otpornosti žena žrtava nasilja i unapređenja socijalnih politika s ciljem njihovog osnaživanja i kreiranja života bez nasilja. Projekat nosi naziv “Izgradnja...
Psihosocijalna grupa za podršku muškarcima

Psihosocijalna grupa za podršku muškarcima

Obavještavamo Vas da UG „Vive Žene“ Tuzla uspješno realizira psihosocijalne grupe za podršku muškarcima koji žele razgovarati o ličnim problemima, unutarporodičnim odnosima, međusobnoj komunikaciji sa članovima porodice i okolinom te o drugim dilemama o kojima se žele...

SOS Telefon

b

Programi

Servisi