Vive Zene Tuzla


- BLIN MAGAZIN: BiH I DALJE BEZ ZAKONA O ZAŠTITI ŽRTAVA TORTURE: Da li će 200.000 zlostavljanih bh. žena konačno dobiti pravo na svoje dostojanstvo?! -

VIVE ZENE TUZLA
 

Udruženje Vive žene iz Tuzle zajedno sa svojim partnerima u projektu ''Zajedno protiv torture u BiH-Mreža'', koji finansira Evropska unija, organizovat će u ponedjeljak, 18. marta 2013. godine u hotelu ''Beograd'' u Istočnom Sarajevu okrugli sto o temi: ''Zakon o zaštiti žrtava torture''

Cilj projekta ‘Zajedno protiv torture u BiH’ jeste inicirati donošenje na državnom nivou zakona o zaštiti žrtava torture, tj. poboljšati pravni okvir po kome bi žrtve torture bez diskrimacije na bilo kojem području naše države mogli ostvarivati svoja prava, Također, pomenutim projektom želi se ojačati mreža organizacija i instirucija civilnog društva u oba entiteta koji rade na pitanjima koja se tiču žrtava torure.

   
- Implementacija seminara – Modul III „Jačanje kapaciteta profesionalaca na nivou zajednice Brčko Distrikta“ -

VIVE ZENE TUZLA
 

14.03.2013. godine Etno –selu Stanišić Bijeljina je započeo trodnevni seminar na temu Gubitak i trauma, koji predstavlja 3. Modul Programa „Jačanje kapaciteta profesionalaca na nivou zajednice Brčko Distrikta“. Ovaj seminar sastvani je dio cjelokupnog projekta „Prevencija torture i sveobuhvatna rehabilitacija žrtava torture i drugih oblika nasilja u sjeveroistočnoj Bosni i Hercegovini“ koji je finansijski podržan od EU.Centar za terapiju i rehabilitaciju „Vive žene“, kao nevladina organizacija implementira Program građenja kapaciteta profesionalaca zaposlenih u institucijama koje doprinose zaštiti i poboljšanju mentalnog zdravlja. Glavni ciljevi Programa su: a) jačanje saradnje i partnerstva između institucija koje se bave mentalnim zdravljem na području Brčko Distrikta s ciljem izgradnje podržavajućeg okruženja za liječenje žrtava traume i nasilja unutar zajednice; b) sprovođenja treninga temeljenog na najboljim praksama, učenju novim vještinama i tehnikama u radu sa posljedicama rata i nasilja; i c) jačanje multidisciplinarnog pristupa u radu sa žrtvama rata i žrtvama nasilja.

   
- Studijska posjeta u Vive Žene za predstavnike civilnog sektora iz Kirgistana -

VIVE ZENE TUZLA
 

Centar za Post-konflikta istraživanja iz Sarajeva u saradnji sa Fondom otvoreno društvo BiH kao dijelom Fondacija otvoreno društvo koje je 1993. godine osnovao George Soros, u periodu od 10. do 16. marta 2013. godine organizuje studijsko putovanje u BiH za predstavnike civilnog sektora iz Kirgistana. 13. marta 2013 predstavnici civilnog sektora iz Kirgistana su posjetili Centar za terapiju i rehabilitaciju Vive Žene. Cilj studijske posjete je razmjena iskustava radi usavršavanja programa djelovanja i razvijanja zajedničkih mjera na pružanju psihosocijalne pomoći u kritičnim područjima. Učesnici studijskog putovanja jeste trinaest predstavnika iz Kirgistana koji se bave problemima vezanim za pružanje psihosocijalne pomoći žrtvama katastrofa u svojoj zajednici.

   
<< 1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 >>
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba