DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Obilježavanje 16 dana aktivizma u Bratuncu -

 

Da nasilje nikada nije rješenje poručili su nam učenici osnovnih škola “Branko Radičević” I “Vuk Karadžić” iz Bratunaca, učesnici pedagoških radionica koje sprovode U.G. Vive Žene.
Radili smo jučer interesantne aktivnosti i sa ženama u Bratuncu,a u povodu obilježavanja 16 dana aktivizma borbe protiv rodno - zasnovanog nasilja nad ženama i djevojčicama

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Telefon za pomoc

Sadržaj na ovoj stranici je nastao u okviru projekta „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, kojeg provodi UG Vive Žene u sklopu Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Stavovi i mišljenja na ovoj web stranici su stavovi i mišljenja UG Vive Žene i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja UN agencija koje implementiraju program niti partnera u programu.

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba