DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Obilježeno 16 dana aktivizma -

 

Udruženje građana Vive Žene, i ove godine su se globalnoj kampanji obilježavanja 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.
Dani aktivizma počinju 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, i završavaju 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Vive Žene su sprovele niz aktivnosti, kao što su tribine i radionice sa djecom i mladima, također i sa različitim ženskim udruženjima, šetnja za podršku ženama i djevojčicama, žrtvama nasilja, kojoj su se pridružile srednje škole iz Tuzle.

FK Sloboda Tuzla se priključio u provođenju kampanje, te su na teren, pred derbi utakmicu, izašli sa majicama Stop nasilju i poslali poruku da ne podržavaju ni jedan oblik rodno zasnovanog nasilja.

Pozorište mladih Tuzle, za završetak kampanje i obilježavanje Međunarodnog dana ljudskih prava, je upriličio premijeru predstavu Sretni kraljević.

Zahvaljujemo se svim partnerima, medijskim kućama, školama i naravno građanima što su nas i ove godine podržali i zajedno sa nama obilježili 16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja.


https://www.facebook.com/vivezene.ba/videos/2578661055705009/

 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Telefon za pomoc

Sadržaj na ovoj stranici je nastao u okviru projekta „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, kojeg provodi UG Vive Žene u sklopu Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Stavovi i mišljenja na ovoj web stranici su stavovi i mišljenja UG Vive Žene i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja UN agencija koje implementiraju program niti partnera u programu.

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba