DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


- Održana press konferencija u povodu obilježavanja 16 dana aktivizma,
borbe protiv rodno zasnovanog nasilja -

 

Press konferenciju, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv nasilja nad ženama – 25.novembar, je održana danas, 22.novembra 2019. godine u 11 časova u prostoru Dvorane Kaleidoskop/Scena Pozorišta mladih Tuzle.

Na press Konferenciji se govorilo o finasiranju Sigurne kuće Vive Žene, podršci i zaštiti žrtava nasilja u Sigurnoj kući, osnaživanju žena za građansku participaciju i unaprjeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama, i predstavljanju kalendara aktivnosti u povodu 16 dana aktivizma borbe protiv rodno zasnovanog nasilja nad ženama i djevojčicama.

Utočište u sigurnoj kući koja egzistira u okviru Udruženja "Vive Žene" iz Tuzle u 2019. godini pronašlo je 40 žena i 17 djece koji su bili žrtve nasilničkog ponašanja. Međutim, zbog skromnih sredstava u budžetu TK koja su predviđena za rad, prema riječima Danijele Kaloci, sigurnoj kući prijeti zatvaranje ili smanjenje broja pružene pomoći.

- Planirana je podrška radu sigurne kuće u 2020. godini u iznosu od 30.000 KM. Sredstva su nedovoljna jer mi pored utočišta ženama i djeci pružamo i usluge medicinske njege, psihosocijalnog savjetovanja i druge vrste terapije – kaže Kaloci.

Ukoliko dođe do zatvaranje sigurne kuće postavlja se opravdano pitanje gdje će biti smještene žrtve porodičnog nasilja.

- Ukoliko se nasilje dogodi u pola noći Centar za socijalni rad djeluje savjetodavno, a Policijska uprava evidentira slučaj. Gdje će osobe koje su napadnute? Do sada su utočište imale u sigurnoj kući, a naše usluge je u 2019. godini koristilo 230 osoba – kaže Kaloci.

Na SOS telefon Udruženja "Vive Žene" stigle su 73 prijave nasilja, ali, prema riječima Selme Tufekčić, broj neprijavljenih slučajeva nasilja je daleko veći.

Dani aktivizma počinju 25. novembra Međunarodnim danom borbe protiv nasilja nad ženama, i završavaju 10. decembra Međunarodnim danom ljudskih prava.

Vive Žene će 6. decembra ove godine organizirati šetnju od platoa "Ismet i Meša" do Trga slobode kao znak podrške svim zlostavljanim djevojkama i ženama.

Poruka koju želimo prenijeti javnosti jeste da mi NE podržavamo nasilje i smatramo da trebamo graditi društvo u kojem će vladati NULTA tolerancija na nasilje koje se dešava nad ženama, djevojkama, djevojčicama i svemu drugome i drugačijem.

Aktivnost sprovedena uz podršku Pozorišta mladih Tuzla i Centra za kulturu Tuzla.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

Telefon za pomoc

Sadržaj na ovoj stranici je nastao u okviru projekta „Osnaživanje žena za građansku participaciju i unaprijeđenje društvene kohezije u lokalnim zajednicama“, kojeg provodi UG Vive Žene u sklopu Zajedničkog regionalnog programa „Dijalog za budućnost: unaprijeđenje dijaloga i društvene kohezije u, i između, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Republike Srbije“, koji provode UNDP, UNICEF i UNESCO, a finansira ga Fond UN-a za izgradnju mira (UN PBF).

Stavovi i mišljenja na ovoj web stranici su stavovi i mišljenja UG Vive Žene i ne odražavaju nužno stavove i mišljenja UN agencija koje implementiraju program niti partnera u programu.

25 godina Vive Zene Tuzla


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor FoundationDijalog za buducnost  
www.vivezene.ba