Vive Zene Tuzla


- Održan okrugli sto na temu „Multisektorski pristup rodno zasnovanom nasilju“ -

 

Policijski službenici u bh. entitetu Federacija Bosne i Hercegovine trebali bi se više educirati u polju zaštite žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja. Zakonski okviri su dobri, a pristup žrtvi trebao bi biti istovremeno i profesionalan i ljudski - zaključak je ovo danas (27.02.2017.) održanog okruglog stola o temi ˝Multisektorski pristup rodno zasnovanom nasilju. Okrugli stol organizovale su U.G.˝Vive Žene˝u saradnji sa Udruženjem ˝Mreža žena policajaca˝a u okviru projekta „Regionalna koalicija organizacija civilnog društva jugoistočne Evrope za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja – STOP“ koji se finansira od strane Europske Unije i implementira sa organizacijama iz Srbije, Albanije, Makedonije i Kosova. Policijski službenici, koji su prva institucionalna adresa u radu sa žrtvama nasilja, nedovoljno su educirani o tome kako pristupiti pretučenoj ili silovanoj ženi.

˝Dešava se da kolege verbalno ili neverbalno nešto poruče žrtvi zbog čega se ona osjeća lošije. Edukacije nikad nije dovoljno, a treba znati kako razgovarati sa žrtvom, pružiti joj pomoć i savjetovati je kako da dalje postupa. Istovremeno, morate biti profesionalni i službeni, a s druge strane pokazati zlostavljanoj osobi da je razumijete, ne osuđujete i da je prihvatate˝, izjavila je Suvada Kuldija, predsjednica Udruženja ˝Mreža žena policajaca˝.

Navela je da se žene žrtve lakše otvaraju i povjeravaju policajkama i inspektoricama, jer smatraju da će ih one kao žene ili majke bolje razumjeti, a i manje se ustručavaju prilikom razgovora o osjetljivim pitanjima.
˝To, međutim, ne znači da možemo kazati da su žene u policiji generalno bolje u ovakvim situacijama ili da su kolege policajci loši. Naprotiv, imamo sjajnih policajaca i inspektora koji imaju odličan pristup. Ono što mi radimo jeste da kada nam žrtve dođu, zaprimimo krivičnu prijavu i ako je potrebno izvršimo uviđaj i sve druge radnje za dokazivanje krivičnog djela, kao i ostale radnje koje poduzimaju policijski službenici˝.

U ovakvim slučajevima, institucionalna podrška podrazumijeva uključivanje niza institucija, a prema mišljenju Kuldije, zakoni su dobri.
˝Subjekti zaštite od nasilja u porodici i sud osiguravaju hitno rješavanje ovakvih pitanja, tako se npr. za 24 sata može izreći rješenje o zaštitnoj mjeri poput zabrane približavanja žrtvi, zabrane uznemiravanja ili uhođenja ili udaljenje iz stana ili kuće i zabrana vraćanja. Sve ove i druge mjere izriču se osobi koja je učinila nasilje nad članom porodice˝, navela je Kuldija.
Stela Kubinek, socijalni pedagog iz Udruženja ˝Vive žene˝, ističe da je ovo udruženje krajem prošle godine u Tuzlanskom i Kantonu Sarajevo uradilo istraživanje o mišljenju građana o zlostavljanju u porodici.

˝Većina građana je dobro informirana o tome šta je zlostavljanje, iako bi se trebalo još raditi na podizanju svijesti o tome kako prepoznati i kako pomoći zlostavljanim osobama, kao i kome uputiti žrtvu. O izvoru informiranja o ovoj temi, 75 procenata ispitanika izjasnilo se da informacije dobivaju iz medija, a 17 procenata ispitanika smatra da je rodno zasnovano nasilje privatna stvar, koja se i treba rješavati između četiri zida i u kojoj oni ne bi učestvovali˝, navela je Kubinek.

Govoreći o posljedicama koje se manifestuju u budućnosti, Selma Mustačević iz Udruženja ˝Amica Educa˝, ističe da se u praksi potvrdilo da djeca koja su odrastala u porodici u kojoj je jedan od roditelja zlostavljao drugog ili cijelu porodicu i sami imaju faktor rizika da postanu zlostavljači. Faktor rizika podjednako imaju i dječaci i djevojčice.
˝Radom sa učenicima, primijetili smo da oni galamu ili šamar ne smatraju nasiljem. I naše je društvo drugačije danas nego 1980-ih i 1990-ih godina. Tada su npr. ženski modeli bile uspješne političarke, dok su to danas fudbaleri i starlete, a sve to pomalo utječe na agresivnost kod mladih. Zapravo, većina utjecaja dolazi izvana, a u posljednje vrijeme imamo statistike koje govore o tome da žene u većini slučajeva zlostavljaju emotivno, a muškarci fizički˝, navela je Mustačević.


Anadolu Agency (AA) 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba