Vive Zene Tuzla


- Protokol o pružanju podrške svjedocima/žrtvama potpisale 32 institucije sa područja TK -

 

U hotelu Mellain u srijedu, 21. decembra 2016. godine održana je svečana ceremonija primopredaje Protokola o međusobnoj saradnji nadležnih institucija i udruženja/fondacija u pružanju podrške svjedocima/žrtvama ratnih zločina, uspostavljenom institucionalnom mrežom na području Tuzlanskog kantona.
Mreža za Tuzlanski kanton konstituisana je 2007. godine na osnovu popisanog sporazuma sa Ministarstvom za rad, socijalnu politiku i povratak TK. Protokol o međusobnoj saradnji kantonalnih organa udruženja u pružanju podrške žrtvama i žrtvama/svjedocima u predmetima ratnih zločina popisan je 2014. godine kada je uspostavljena Institucionalna mreža za podršku svjedocima/žrtvama. U cilju proširenja članova/članica mreže potpisan je revidirani protokol, a potpisale su ga 32 institucije.
Institucionalna mreža podrške ima zadatak da pruži sveobuhvatnu psihosocijalnu pomoć svjedocima/žrtvama u predmetima ratnih zločina, prije, u toku i nakon suđenja.


Prema riječima Vildane Bilajac-Isabegović, pravne savjetnice u UG "Vive Žene" ovim Protokolom uspostavit će se snažnija koordinacija i funkcionisanje u pružanju podrške žrtvama/ svjedocima.
- Podrška je u smislu da znaju na koji način se mogu obratiti kojoj instituciji i šta im koja institucija može pružiti iz okvira svojih nadležnosti - dodala je Bilajac-Isabegović.
Mnoge žrtve/potencijalni svjedoci ne pristaju da svjedoče jer nemaju povjerenje u postojeće oblike pravosudne i druge oblike zaštite, ali i zbog straha od retraumatizacije.


- Ja sam bio žrtva/ svjedok u predmetu Novak Đukić, koji je osuđen za ratni zločin na Kapiji. Znam kako je to proći i biti civilna žrtva rata, a kasnije to preživjeti kao svjedok. Prošao sam kroz pripremu koje su organizirale "Vive Žene". U ministarstvu zdravstva one će u narednom periodu imati partnera za projekte koje budu realizovale - rekao je prilikom svog obraćanja Bahrudin Hadžiefenedić, ministar zdravstva TK koje je jedan od potpisnika Protokola.


Protokol su potpisali i MUP TK, ministarstvo rada i socijalne politike, ministarstvo pravosuđa i uprave, Kantonalno tužilaštvo, Kantonalni sud, Centri za socijalni rad 13 općina, centri za mentalno zdravlje u sklopu domova zdravlja, Udruženje logoraša, UG " Snaga žene", UG " Prijateljice" i UG " Vive Žene" kao nosioc projekta.
Protokol je nastao u okviru aktivnosti projekta: “Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u BiH“ koji finansira Evropska unija, a provode U.G. „Vive Žene“ Tuzla u partnerstvu sa U.G. „Medica“ Zenica, Fondacijom „Udružene žene“ Banja Luka i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka.
U BiH je do sada uspostavljeno 13 mreža podrške svjedocima/žrtvama i to 8 u FBiH, Brčko distrikt i u RS četiri mreže. Do kraja 2017. godine planirano je potpisivanje protokola u Bijeljini i Kantonu Sarajevo. 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba