Vive Zene Tuzla


- Okrugli sto: Sigurne kuće i dalje u teškoj finansijskoj situaciji -

 

Sigurne kuće u Federaciji Bosne i Hercegovine i dalje se suočavaju s nedostatkom novca, usljed čega otežano funkcioniraju. Na ovaj je problem, između ostalih, ukazano tokom današnjeg okruglog stola održanog 9. novembra 2016. Godine u Tuzli.
Okrugli sto organizirala je Komisija za jednakopravnost spolova Skupštine TK i Udruženje ˝Vive Žene˝, uz podršku Misije OSCE-a u Bosni i Hercegovini, a razgovaralo se o primjeni protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u Tuzlanskom kantonu (TK) i funkcioniranja sigurnih kuća.

˝Pitanje rada sigurnih kuća još uvijek je aktuelno zbog nedostatka finansijskih sredstava. Federacija BiH trebala bi finansirati 70 procenata rada sigurnih kuća, a kantoni preostalih 30 procenata. No, imali smo slučaj u Mostaru, gdje su dvije sigurne kuće bile zatvorene zbog navedenog problema. One više nisu zatvorene, ali ne primaju žrtve˝, izjavila je Danijela Kaloci, socijalni pedagog u Udruženju ˝Vive Žene˝.

Kaloci je kazala da treba raditi na rješavanju problema finansiranja, te da odgovorni trebaju razmisliti o tome šta bi značilo zatvaranje sigurnih kuća. Ona je također dodala i to da je najzastupljeniji vid nasilja u porodici psihičko zlostavljanje, koje je nevidljivo i teško se dokazuje bez relevantne ljekarske dokumentacije.

˝U posljednjih nekoliko godina imali smo nekoliko ubistava žena, koja se dešavaju kada nasilnik i poslije svega što uradi vjenčanoj ili nevjenčanoj supruzi ili djevojci, ne može podnijeti činjenicu da ona želi i može zaboraviti prošlost, te nastaviti život bez njega. Ukoliko žena odluči napustiti zajednicu u kojoj je bila maltretirana, ona nerijetko dobiva različite prijetnje, pa i prijetnje smrću, a osoba koja ju je zlostavljala, nastavlja s psihičkim nasiljem, praćenjem, uznemiravanjem ili ako je žrtva zaposlena, dolaskom na njeno radno mjesto itd˝, kazala je Kaloci.

Dragica Karadžin, v. d. šefice OSCE-ovog regionalnog ureda u Tuzli, naglasila je potrebu upoznavanja i informiranja zlostavljanih žena o različitim vidovima pomoći i podrške koju mogu dobiti.
˝Ukoliko žena nije sigurna u vlastitoj kući, ona treba zaštitu šire zajednice. To su naše moralne i ljudske obaveze˝, poručila je Karadžin.

Ovaj je događaj organiziran u okviru kampanje „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, koja se obilježava u periodu od 25. novembra do 10. decembra.

(Anadolija)


 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba