Vive Zene Tuzla


- Video: Institucionalne mreže podrške svjedocima/žrtvama u BiH -

 

Do početka projekta „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima u Bosni i Hercegovini“ koji uz finansijsku podršku provode U.G. Vive Žene Tuzla u partnerstvu sa U.G. Medica Zenica, Fondacijom Udružene žene Banja Luka i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka u BiH je funkcionisalo 5 institucionalnih mreža podrške. U periodu od 01.01.2015. do 31.12. 2016. godine formirano je 9 novih institucionalnih mreža za podršku svjedocima/žrtvama.

Na području FBiH formirano je 8 institucionalnih mreža u kantonima: Zeničko-dobojski, Hercegovačko-neretvanski, Bosansko-podrinjski, Tuzlanski, Unsko-sanski, Srednjobosanski, Posavski i Kanton 10. Institucionalne mreže u RS su uspostavljene na 4 područja u: Banja Luci, Doboju, Istočnom Sarajevu i Trebinju, a formirana je institucionalna mreža za područje Brčko distrikta BiH. U okviru projekta planira se formiranje mreže za područje Kantona Sarajevo i Bijeljine.

Sve institucionalne mreže imaju razvijene i potpisane Protokole o saradnji u kojem se definišu uloge potpisnika u pružanju podrške žrtvama/svjedocima.
Institucionalne mreže podrške čine predstavnici institucija i nevladinih organizacija, koji se u okviru zakonske djelatnosti i nadležnosti povezuju, sarađuju i obavezuju da će profesionalno i kvalitetno pružiti podršku žrtvama / svjedocima prije, u toku i nakon svjedočenja u sudskim postupcima. 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba