Vive Zene Tuzla


- IZVJEŠTAJ SA RADIONICE VEZANE ZA 16. DANA AKTIVIZMA -

Nevladina organizacija "Vive Žene" iz Tuzle, kao i veliki broj drugih organizacija i institucija u BiH i cijelom svijetu, obilježava "16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama". Tim povodom danas je održana press konferencija na kojoj su novinarima predstavljene aktivnosti koje će "Vive Žene" sprovoditi u okviru ove kampanje.

Kampanja "16. Dana aktivizma" počela je 25. novembra, dana koji je Generalna skupština UN-a 17. decembra 1999. proglasila kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama s ciljem podizanja svijesti o nasilju nad ženama koje se dešava u cijelom svijetu gdje su žene žrtve nasilja, žrtve porodičnog zlostavljanja, seksualnog zlostavljanja i svih drugih oblika ponašanja koji ugrožavaju integritet, sigurnost i dostojanstvo druge osobe. Kampanja će trajati do 10. decembra, Međunarodnog dana ljudskih prava. Poruka – slogan ove godine u cijelom svijetu je „Od mira u kući do mira u svijetu – osporimo militarizam i okončajmo nasilje nad ženama“.

- Vive Žene se problemom nasilja bave tokom cijele godine, kako kroz direktan rad sa žrtvama nasilja, tako i kroz različite oblike saradnje sa drugim institucijama, organiziranjem različitih sastanaka, okruglih stolova, edukacija i slično. U okviru 16. Dana aktivizma aktivnosti koje provodimo imaju za cilj skrenuti pažnju na ovaj značajan i široko rasprostranjen društveni problem kako kroz ulične akcije, okrugle stolove, razmjenu iskustava sa drugim stručnjacima iz drugih institucija, gostovanje na radio i tv emisijama koje obrađuju temu nasilja u porodici i nasilja nad ženama – kazala je Fatima Bećirović. koordinatorica psihosocijalnog programa u Udruženju „Vive Žene“.

Vive Žene pružaju direktnu pomoć žrtvama nasilja kroz: Psihosocijalni tretman, socijano-pravno savjetovanje, SOS telefon, tretman u Sigurnoj kući, saradnju sa drugim institucijama i saradnju sa članovima porodice.

Prema riječima Fatime Bećirović, nasilje nad ženama i djevojkama jedno od najraširenijih oblika kršenja ljudskih prava u BiH.

- U toku 2013.godine broj žrtava nasilja u Sigurnoj kući bio je 67, od čega je 39 žena i 28 djece, dok je u 2012.godini broj žrtava iznosio 87.

Vive Žene su 2009. pokrenule inicijativu izrade Protokola o postupanju u slučajevima nasilja u porodici u TK, Protokol je u decembru 2009. potpisan od strane kantonalnih ministara rada i socijalne politike, uprave i pravosuđa, unutrašnjih poslova, zdravlja i direktorice Vive Žene, od kada je i u primjeni.

- Godinama kasnije analizirajući primjenu Protokola uvidjeli smo određene teškoće zbog čega smo odlučili raditi na prilagođavanju Protokola lokalnom kontekstu. 2011. Radili smo na prilagođavanju Protokola u općinama Živinice i Kalesija, urađeni su prilagođeni Protokoli za dvije navedene općine kada su formirane Radne grupe na njihovom području, RG su činili predstavnici različitih institucija i to centra za socijalni rad, policijske stanice, suda, doma zdravlja, škole, mjesne zajednice, općine i nvo – dodaje Bećirović.

Od januara 2013. formirane su i Radne grupe u ostalih 11 općina TK i to: Tuzla, Lukavac, Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik, Gradačac, Banovići, Kladanj, Čelić, Sapna i Teočak koje imaju za cilj prilagoditi kantonalni Protokol resursima i mogućnostima svake pojedine općine. Također, Vive Žene provode aktivnosti u vezi izrade kantonalnog i općinskih Protokola i u kantonu Posavina gdje su također formirane Radne grupe.

Pored aktivnosti u okviru izrade i prilagođavanja Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici za Tuzlanski kanton i kanton Posavina, provodi se i edukacija/trening profesionalaca za rad sa nasiljem u porodici, edukacijom su obuhvaćeni stručnjaci iz centara za socijalni rad, policijskih stanica, pravosuđa, doma zdravlja, škola, općina i nvo-a, ukupan broj stručnjaka koji su u 2013. prošli kroz dva bloka trodnevnih edukacija je 90, u prvoj polovini naredne godine bit će organiziran i proveden i treći blok trodnevne edukacije.

Nasilje prije svega podrazumijeva fizičko, seksualno, psihološko i ekonomsko zlostavljanje, prelazi granice dobi, rase, kulture, bogatstva i geografije. Ukoliko želite prijaviti nasilje to možete učiniti pozivom na SOS telefon broj 1265 za područuje Federacije Bosne i Hercegovine.

www.tuzlarije.net

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba