Vive Zene Tuzla


- Vive Žene: 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama -

 

Vive Žene, Centar za terapiju i rehabilitaciju Tuzla,već jedanaestu godinu od 25. novembra do 10. decembra obilježavaju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Tim povodom danas 21.11.2016. godine održana je i konferencija za novinara, na kojoj su pored programa obilježavanja 16 dana aktivizma, prezentirani i rezultati rada sigurne mreže, čije su članice i Vive Žene kada je riječ o zakonu o zaštiti od nasilja u porodici kao i opstanku sigurnih kuća.

Prema riječima Jasne Zečević, predsjednice U.G. Vive Žene, sigurna mreža je mreža organizacija koje se bave zaštitom žrtava nasilja i čine je 22 organizacije u Bosni i Hercegovini, a devet organizacija koje imaju sigurnu kuću u okviru svog djelovanja čine upravni odbor pomenute mreže.

- Zahvaljujući aktivnostima sigurne mreže, nakon godinu dana uspjeli smo da član 35 Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji ne uđe u proceduru, za što ne znamo da li je dobro, ali je za sada na čekanju. U tom smislu skupštine Tuzlanskog kantona, Sarajevskog i Unsko-sanskog na inicijativu sigurne mreže i Vive Žene dale su svoj doprinos, da se zakon ne usvoji onakav kakav je Federacija htjela, a to je obaveza da se organizacija koja osniva sigurnu kuću registruje u skladu sa Zakonom o ustanovama značilo bi da postojeće sigurne kuće moraju postati ustanove, što bi ih dodatno opteretilo kako finansijski, tako i u smislu organizacione i upravljačke strukture. Mi smo tražli da se u navedenom članu izmijeni da se pored ustanova da mogućnost i nevladinim organizacijama da u sklopu svoje djelatnosti imaju i sigurnu kuću – istakla je Jasna Zečević, predsjednica U.G. Vive Žene Tuzla.

Prema riječima Danijele Kaloci, socijalnog pedagoga u Vive Žene kada je u pitanju tretman i smještaj u sigurnu kuću za žrtve nasilja u porodici od januara 2016. do danas na tretmanu je bila 51 osoba, od toga 29 žena i 22 djece.
- Na SOS – telefon 126 za pomoć žrtvama nasilja u porodici od januara 2016. do danas obavljeno je 176 razgovora, dok su na redovnoj liniji obavljena 247 razgovora – istakla je Danijela te dodala da obilježavanjem 16 dana aktivizma Vive Žene dodatno pokušavaju skrenuti pažnju na ovaj problem.
- Tim povodom bit će organizirano niz aktivnosti. Tako će u utorak, 22. novembra u O.Š. Lipnica biti održano predavanje za djecu i nastavno osoblje na temu: Nasilje u porodici. U subotu, 26.11. planiran je sastanak sa vršnjačkim savjetnicima u okviru aktivnosti - Nasilje u vezama mladih, u ponedjeljak 28.11. na temu nasilja u porodici Vive Žene će održati predavanje u Udruženju žena Donja Orahovica – Gračanica. Za 1. decembar planiran je sastanak profesionalaca educiranih za provođenje psihosocijalnog tretmana počinitelja nasilja. U saradnji sa Fondacijom tuzlanske zajednice i Udruženjem studenata Medicinskog fakulteta Tuzla, 3. decembra bit će organizirana učlična akcija, dok ćemo 10. decembra u saradnji sa Centrom za mentalno zdravlje – Doma zdravlja živinice i volonterim Crvenog križa uličnu akciju organizirati i u Živinicama – zaključila je Danijela.

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba