Vive Zene Tuzla


- Održana predavanja i radionice za djecu na temu trgovine ljudima -

 

Udruženje građana Vive Žene Tuzla u okviru aktivnosti regionalnog projekta „Sjeveroistočna Evropa - Transnacionalna koalicija organizacija civilnog društva za zaštitu žena i djece od trgovine ljudima i rodno zasnovanog nasilja (STOP)” koji se provodi u suradnji sa Romskim centrom za demokraciju iz Srbije, Partnere per Femijet iz Albanije, First Children embassy Megjashi iz Makedonije i Centrom za mir i toleranciju iz Kosova održala je edukativno predavanje i radionice za djecu na temu trgovine ljudima.
Djeca predstavljaju najosjetljiviju kategoriju stanovništva i smatramo da je veome važno upoznati ih sa potencijalnim opasnostima i mogućnostima zaštite kada je u pitanju ova tema, s obzirom na to da djeca nerijetko postaju žrtve ovog krivičnog djela.
Edukativno predavanje je organizovano i održano 03.11.2016. za 50 djece sa područja Brčko Distrikta u Petoj i Trećoj osnovnoj školi. Putem ovih predavanja predstavljeni su osnovni pojmovi koji se odnose na trgovinu ljudima, ali i mogućnosti prevencije i zaštite. Održana je kreativna radionica u okviru koje su poslali i određene poruke kao što su: „Žene nisu predmet trgovine, STOP trgovini ženama!“ „STOP trgovini nad djecom!“, „Slobodan svijet od trgovine ljudima.“.

 

 


 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba