Vive Zene Tuzla


- Održan Sajam proizvoda žena na selu u Bratuncu -

 

Vive Žene uz partnerstvo UŽ Maja Kravica, UŽ Jadar Konjević Polje, UPP Drina Burnice, NŽG Cerska i NŽG Suha su organizovale Sajam proizvoda žena na selu u Bratuncu kao prvu aktivnost u obilježavanju Međunarodnog dana žene na selu. Na sajmu je izlagalo 11 Udruženja i grupa sa područja Opština Bratunac i Srebrenica. Nakon sajma održan je i okrugli sto na temu "Položaj žena u ruralnim zajednicama" gdje je učestvovalo 52 osobe iz različitih udruženja, organizacija i vladinih institucija. Sajam je otvorio Nedeljko Mlađenović, načelnik Opštine Bratunac koji je i aktivno učestvovao na okruglom stolu, te izrazio podršku za povezivanje i jačanje ženskih grupa i Udruženja u Bratuncu i šire. Aktivnosti obilježavanja Sajma na selu su dio projekta Osnaživanje žena u ruralnim zajednicama podržanog od strane Olaf Palme International Centre Sweden. 

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba