Vive Zene Tuzla


- IZVJEŠTAJ SA RADIONICE VEZANE ZA 16. DANA AKTIVIZMA -

KU okviru kampanje za podizanje svijesti o nailju u obitelji (16 dana aktivizma), 21.11.2013. god u zdravstveno edukativnom centru Doma zdravlja Odžak održana su predavanja na temu:

1. Nasilje u obitelji – dipl.soc.radnica Aida Ganić
2. Mentalno zdravlje pomagača – dipl.med.sestra Ana majić

Prisutnima (33 zdravstvena profesionalca raznih profila) se u uvodu obratila dipl. med. sestra Ana Majić te ih informirala o aktivnostima udruge građana „VIVE ŽENE“ na području Županije Posavske i učešću djelatnika Doma zdravlja Odžak u projektu „Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na suzbijanju nasilja u obitelji kroz provedbu praćenja Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Županiji Posavskoj, FBiH“.

U okviru teme „Nasilje u obitelji“ Aida Ganić je upoznala prisutne o vrstama nasilja, simptomima i znakovima zlostavljanja u obitelji, te zakonskom okviru i obvezama javnih institucija i profesionalaca u slučaju obiteljskog nasilja.

Na temu „Mentalno zdravlje pomagača“ Ana Majić je govorila o izloženosti zdravstvenih profesionalaca profesionalnom sagorijevanju, posrednoj traumatizaciji i kontratransferu kao posljedici rada sa žrtvama nasilja i osobama koje vrše nasilje u obitelji.

Zdravstevni profesionalci su prepoznali potrebu postojanja procedure prijave nasilja u obitelji te važnosti postupanja profesionalaca po proceduri.

Postojanje procedure prijave nasilja u obitelji olakšat će rad javnih institucija (Dom zdravlja, Policije, Bolnica, Centra za socijalni rad, sud, NVO, općinskih organizacija), što će rezultirati smanjenjem broja nasilja u obitelji, poboljšat će kvalitetu usluga žrtvama nasilja kao i osobama koje su počinitelji nasilja, te povećati zadovoljstvo cijele zajednice.

Podršku realizaciji ovog predavanja pružila je „VIVE ŽENE“ i Komora zdravstvenih tehničara Županije Posavske, na što se po završetku predavanja zahvalila Ana Majić.

Zadovoljstvo prezentiranim temama zdravstveni profesionalci nisu skrivali, te su izrazili želju i potrebu učestvovanja na radionicama koje bi bile od velike koristi za njihov rad kada je u pitanju obiteljsko nasilje.

Odžak, 22.11.2013. god dipl.med.sestra Ana Majić

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba