Vive Zene Tuzla


- Dan ljudskih prava u Tuzli obilježen pretpremijerom filma „Dnevnik jednog svjedoka“ -


U.G. „Vive Žene“ Tuzla, 10. decembar - Međunarodni dan ljudskih prava obilježili su u hotelu Tuzla sa nekoliko aktivnosti. Tako je u 10.00 sati održan sastanak mreže za podršku svjedocima/žrtvama na području Tuzlanskog kantona. Sastanku je prisustvovalo 26 predstavnika centara za socijalni rad, centara za mentalno zdravlje, MUP-a TK, tužilaštva, suda, Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak i nevladinih organizacija. Tema sastanka bila je analiza rada mreže za podršku svjedocima/žrtavama za područje ovog kantona i dogovor o budućim aktivnostima i načinu djelovanja mreže.
- Mreža za podršku svjedocima/žrtvama na području Tuzlanskog kantona zvanično je formirana 2014. godine potisivanjem protokola o međusobnoj saradnji kantonalnih organa i udruženja u pružanju podrške svjedocima/žrtvama u predmetima ratnih zločina. Međutim, ono što je bio cilj sastanka jeste da se u rad mreže direktno uključe centri za socijalni rad, centri za mentalno zdravlje, pravosuđe, kantonalno tužiteljstvo, sud i druge nevladine organizacije. Obzirom da ministarstva koja su potisala protokol nisu ta koja sprovode aktivnosti na terenu, ovaj sastanak je bio prilika da se uključe pomenute institucij, jer ipak one su te koje su u direktnom kontaktu sa žrtvama i svjedocima. Povodom obilježavanja Dana ljudskih prava, željeli smo ponovo da pokrenemo tu temu i u naredne dvije godine radimo na obuci profesionalaca koji se susreću sa žrtvama i svjedocima kako bi pristup, pogotovo nakon 22 godine bio što senzibilniji i da bi se ostvarila prava žrtava rata i ratne traume – istakla je Jasna Zečević, predsjednica U.G. „Vive Žene“ Tuzla.Nakon sastanka u kongresnoj sali hotela Tuzla pred oko 100 prisutnih upriličena je i pretpremijera dokumentarnog filma „Dnevnik jednog svjedoka“ koji je producirala Radiotelevizija Bosne i Hercegovine (BHRT) u saradnji sa U.G. „Vive Žene“ Tuzla. Radnja filma prati iskustva svjedokinje Suvade Selimović kroz dnevnike koje je vodila prije i za vrijeme trajanja sudskog procesa.
Međunarodni dan ljudskih prava U.G. „Vive Žene“ obilježile su u okviru projekta koji implementiraju uz finansijsku podršku Evropske unije „Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocim u BiH“ a u partnerstvu sa U.G. „Medica“ Zenica, Fondacijom „Udružene žene“ Banja Luka i Agencijom za saradnju, edukaciju i razvoj „ACED“ Banja Luka.

Za više informacija kontaktirati:
Ajša Mevkić, PR na projektu (Vive Žene), tel:+387 35 224 311, email: mevkicajsa@yahoo.com;
Dražen Barišić (ACED), tel: +387 51 961 370, email: d.barišić@aced.org.ba.

 


 

 


 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba