Vive Zene Tuzla


- 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama -

 

Vive Žene: U ovoj godini u sigurnoj kući zbrinuto 85 žrtava nasilja

Centar za terapiju i rehabilitaciju Vive Žene Tuzla već desetu godinu od 25. novembra do 10. decembra obilježavaju 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama. Tim povodom danas je održana i konferencija za novinara na kojoj je istaknuto da je ove godine u fokusu mogućnost ukidanja sigurnih kuća koje postoje dugi niz godina donošenjem zakonskog rješenja da one postanu ustanova, a koje je predloženo od strane državnih institucija .

Prema riječima Jasne Zečević, predsjednice U.G. Vive Žene ovogodišnja tema je „sigurnost“ sigurnih kuća, kojih u BiH postoji devet.

- Obaveza da se organizacija koja osniva sigurnu kuću registruje u skladu sa Zakonom o ustanovama značilo bi da postojeće sigurne kuće moraju postati ustanove, što bi ih dodatno opteretilo kako finansijski, tako i u smislu organizacione i upravljačke strukture. S obzirom da se sigurne kuće i u trenutnim okolnostima bore da obezbijede dovoljna finansijska sredstva kako bi opstale, dodatni teret bi neminovno doveo do slabljenja stepena zaštite žrtava nasilja u sigurnim kućama. Bosna i Hercegovina je ratifikovala Konvenciju Vijeća Evrope o prevenciji i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici (CAHVIO konvencija, poznata kao i Instabulska konvencija) Član 8. Konvencije nalaže da državne institucije priznaju i koriste mehanizme i programe zaštite uspostavljene od strane nevladinih organizacija, koristeći njihovo znanje i resurse kroz partnerski odnos, te da ih podupiru i pomognu im da obavljaju posao na najbolji mogući način. Usvajanjem predloženih zakonskih izmjena došlo bi do kršenja ovog člana Konvencije – zaključila je Zečević.

Kako je istakla Fatima Bećirović, socijalna radnica i koordinatorica sigurne kuće, problemom nasilja Vive Žene se bave tokom cijele godine i fokus rada jesu žrtva nasilja kojima se pruža direktna pomoć i podrška kada su u akutnoj krizi kojima je potrebna psihološka podrška, odnosno psihoterapijski tretman, socijalno i pravno savjetovanje i tretman u sigurnoj kući.

- Kada je u pitanju sigurna kuća u ovoj godini od 1. januara do 20. novembra 2015. godine mi smo zbrinuli ukupno 85 žrtava nasilja od čega je 45 žena i 30 malodobne djece. Pored tretmana u sigurnoj kući mi se svakodnevno susrećemo sa pozivima na SOS telefon (1265) ili na naše redovne linije sa žrtvama nasilja koje nam traže pomoć. Kada je u pitanju SOS telefon u ovoj godini u prvih 10 i pol mjeseci imali smo ukupno 288 poziva i preko 200 telefonskih poziva na našu redovnu liniju. Pored SOS telefona, redovne linije i tretmana u sigurnoj kući mi pomoć žrtvama nasilja pružamo i u okviru dnevnog odnosno ambulatnog tretmana gdje kroz psihosocijalni tretman odnosno psihoterapijski tretman i socijalno-pravno savjetovanje otprilike godišnje 200 osoba dobije pomoć i podršku – istakla je Bećirović

Prema njenim riječima Vive Žene pored direktnog rada sa žrtvama nasilja aktivno sudjeluju u izmjenama i dopunama zakona, zakonskih podokvira i izradama strategija koje se tiču ove problematike.

- I na taj način dajemo svoj doprinos u rješavanju ove složene problematike odnosno problemu nasilja u porodici u BiH. Pored toga bavimo se i
edukacijom profesionalaca, a naša saradnja usko je povezana sa svim relevantnim institucijama i imamo potpisane protokole intervencija. Najviše smo usmjereni na policijske stanice i centre za socijalni rad sa kojima direktno radimo na rješavanju ovog problema – dodala je Bećirović.

Obilježavanjem 16 dana aktivizma protiv nasilja nad ženama Vive Žene
dodatno pokušavaju skrenuti pažnju na ovaj problem. Tim povodom bit će organizirano niz aktivnosti. Tako će se u petak, 27. novembar na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli II sprat, amfiteatar 2 od 10:00 do 15:00 sati održati radionica za studente „Nasilje nad ženama i djevojčicama“ organizatori UN WOMEN, predavači stručna lica Vive Žene Tuzla. Za 30. novembar na platou ispred Ismeta i Meše u Tuzli planirana je ulična akcija, a za 1. decembar planiran je okrugli stol na kojem će učešće uzeti predstavnici institucija i organizacija sa područja Tuzlanskog i Posavskog kantona. Organizatori su Žene ženama Sarajevo i Vive Žene Tuzla.

Tuzla, 26.11.2015.

 


 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba