Vive Zene Tuzla


- Zvaničnici posebnog odjela za ratne zločine sastali se sa predstavnicima NVO sektora angažovanim na pružanju podrške žrtvama i svjedocima -

Rukovoditeljica Posebnog odjela za ratne zločine, Gordana Tadić i rukovodioci odsjeka Stanko Blagić i Izet Odobašić, u četvrtak 5. marta 2015. godine sastali su se sa predstavnicima 4 nevladine organizacije koje su angažovane na pružanju podrške svjedocima i žrtvama, naročito u predmetima ratnih zločina silovanja i seksualnog zlostavljanja.
Sastanku su prisustvovali predstavnici nevladinih organizacija:
- Udruženje građana Vive Žene, Tuzla
- Udruženje građana Medica, Zenica
- Fondacija Udružene žene, Banja Luka
- Agencija za saradnju, edukaciju i razvoj ACED Banja Luka.
Navedene nevladine organizacije uključene su u realizaciju aktivnosti civilnog društva u psihosocijalnom radu sa preživjelim žrtvama rata, jačanju kapaciteta vladinih i nevladinih organizacija i njihovog umrežavanja i zajedničkog djelovanja u BiH.
Cilj aktivnosti koje se provode je da se osigura pristup pravdi za svjedoke i žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima širom Bosne i Hercegovine.
Tužilaštvo BiH je u protekloj i u ovoj godini intenziviralo aktivnosti na procesuiranju više predmeta koje se odnose na ratne zločine silovanja i seksualnog zlostavljanja počinjene u svim krajevima Bosne i Hercegovine, što je rezultiralo podizanjem većeg broja optužnica za ratne zločine seksualnog nasilja na području Odžaka, Broda, Bihaća, Prijedora, Sanskog Mosta, Kotor - Varoši, Sarajeva, Rogatice, Kalesije i drugim krajevima BiH.
Zbog intenziviranja rada na ovim predmetima, što je jedan od prioriteta, potrebna je i dobrodošla svaka pomoć NVO sektora usmjerena na ostvarivanje pravde i pružanje zaštite žrtvama i svjedocima u ovim predmetima, koji spadaju u izuzetno ranjivu kategoriju svjedoka.
Također, Tužilaštvo BiH ima kapacitete za pružanje podrške žrtvama, te će u saradnji sa nevladinim sektorom moći osnažiti saradnju svih institucija uključenih u proces ostvarivanja pravde i pristupa pravdi za žrtve i svjedoke.

Izvor: Tužilaštvo Bosne i Hercegovine (http://www.tuzilastvobih.gov.ba/?id=2855&jezik=b)

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba