Vive Zene Tuzla


- Održan dvodnevni sastanak projektog tima u Banja Luci -

Drugi sastanak partnera na projektu ,,Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/ žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem Bosne i Hercegovine“ održan je u Banja Luci 16. i 17. februara 2015.godine.
Cilj dvodnevnog sastanka bio je da se usaglase projektne aktivnosti i komunikacija.
Projektni tim je definisao komunikacijsku strategiju kojom će se služiti za vrijeme trajanja projekta. Dogovorena je i strategija za promociju projekta, izrade logotipa i web sajta, a uspostavljen je i detaljan plan aktivnosti na ovom projektu.
Takođe održan je sastanak sa Sašom Bojanićem, OSCE koordinatorom za vladavinu prava za sjeverozapadnu BIH. Tema je bila prezentacija projekta i razgovor o potencijalnoj saradnji sa OSCE. Gospodin Bojanić je istakao da se OSCE bavi ovim pitanjima, te da je do sada organizovano nekoliko radionica između tužilaštva i organizacija koji se bave ovim temama. OSCE će pružiti podršku realizaciji ovog projekta, kao i sve dostupne resurse koji mogu biti od pomoći projektnom timu u obezbjedjivanju podrške predstavnika vlasti u BIH.

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba