Vive Zene Tuzla


- Izvještaj o treningu TK1 i TK2 nove grupe -

U periodu od 10. - 12. novembra 2014.g održan je treći modul treninga "Pristup u radu sa žrtvama nasilja u porodici" za dvije grupe sa područja Tuzlanskog kantona.
Prvu grupu činili su predstavnici centara za socijalni rad, policijskih stanica, domova zdravlja, osnovnih i srednjih škola sa područja Općina Tuzla i Čelić.
Drugu grupu činili su predstavnici centara za socijalni rad, policijskih stanica, domova zdravlja, osnovnih i srednjih škola sa područja Općina Gradačac, Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik, Banovići, Lukavac
Dva modula treninga pod nazivom:
Uvod u nasilje i mentalno zdravlje pomagača
Dinamika nasilja i strategije u radu sa žrtvama nasilja
su održana u mjesecu junu i septembru 2014.
Na trećem modulu pod nazivom "Međuprofesionalna saradnja u rješavanju problema nasilja u porodici" dodijeljeni su i certifikati za učesnike.

 

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba