Vive Zene Tuzla


- Održan supervizijski trening „Pristup u radu sa žrtvama nasilja u obitelji“ -

U okviru programskih aktivnosti pod nazivom „Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na suzbijanju nasilja, kroz provedbu i praćenje protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Županiji Posavskoj“ finansijski podržan od strane Evropske unije, U.G.“Vive Žene“ u partnerstvu sa U.G.“Društvo socijalnih radnika TK“ realiziralo je supervizijski trening za dvije grupe profesionalaca, koji su periodu 2013. i 2014. g. aktivno učestvovali na tri modula treninga „Pristup u radu sa žrtvama nasilja u obitelji“.

Profesinalci su predstavnici općina, centara za socijalni rad, policijskih uprava/stanica, sudova, tužilaštva, domova zdravlja, osnovnih i srednjih škola, sa područja Tuzle, Lukavca, Čelića, Sapne i Teočaka.

Drugu grupu čine predstavnici gore navedenih institucija, ali sa područja Općine Odžak, Županija Posavska.

Supervizijski trening, na kojem su dodijeljeni i certifikati za učesnike, održan je od 20. – 22. oktobra 2014.

Takođeri za druge dvije grupe profesionalaca planirano je održavanje supervizijskog treninga. Za grupu sa Tuzlanskog kantona od 05. – 07. novembra 2014. odnosno za općine Gračanica, Gradačac, Srebrenik, Banovići, Doboj Istok, Kladanj, te za grupu sa područja općine Orašje i Domaljevac 26. – 28. Novembra 2014.g.

Supervizijske treninge za grupe iz Županije Posavske finansijski podržava Misija OSCE-a u BiH, u okviru projekta „Domestic violence prevention, protection and evidence base in FBiH 2014“

Vođeni potrebama koje su izrazili učesnici treninga, u ovoj godini su formirane i tri nove grupe učesnike, koji do sada nisu prisustvovali treningu. Dvije grupe su za Tuzlanski kanton i jedna za Županiju Posavsku. Dva modula treninga za dvije grupe sa TK – a su održana u junu i septembru a treći je planiran u novembru 2014. Za grupu profesionalaca sa poručja Županije Posavske, prvi treninga je održan u septembru, a druga dva su planirana u novembru i decembru.

 

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba