Vive Zene Tuzla


- Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na suzbijanju nasilja u porodici -

Udruženje građana ”Vive Žene” Tuzla, Centar za terapiju i rehabilitaciju u partnerstvu sa Udruženjem građana ”Društvo socijalnih radnika TK”, realizira projekat „Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na borbi protiv nasilja, kroz implementaciju i monitoring Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Kantonu Posavina. U okviru navedenog projekta danas je u Tuzli održan Radni sastanak na temu „Predstavljanje programskih aktivnosti“. Radnom sastanku su prisustvovali predstavnici centara za socijalni rad i policijskih stanica s područja Tuzlanskog kantona, predsjednica Komsije za jednakopravnost spolova pri Skupštini TK i predstavnici OSCE ureda u Tuzli.

Protokol interevencija predstavlja jednu od preporuka predviđenih u Strategiji za borbu i prevenciju nasilja u porodici FBiH. Tuzla je već nekoliko puta bilo domaćin sastanka na kojima se razmatrala problematika nasilja u porodici te pronalaženje načina kako pomoći žrtvama nasilja.

Vive Žene su u toku 2009. pokrenule inicijativu izrade Protokola intervencija u slučajevima nasilja u porodici za Tuzlanski kanton. Protokol je usvojen i potpisan u decembru 2009.g. od strane Ministarstva uprave i pravosuđa TK, Ministarstva rada i socijalne politike TK, Ministarstva unutrašnjih poslova TK, Ministarstva zdravlja TK i Vive Žene, i od tada je u primjeni, kazala je za naš portal Jasna Zečević, direktorica u UG "Vive Žene".

- S vremenom, svakodnevnom komunikacijom i saradnjom sa profesionalcima iz različitih institucija koji se bave problemom nasilja u porodici uvidjeli smo određene nedostatke navedenog Protokola, uglavnom problem prilagođavanja u lokalni kontekst svake opštine. Zbog takvih iskustava i problema u periodu 2011.-2012. Vive Žene su realizirale projekat „Korak bliže ka eliminaciji nasilja u porodici“ kada smo u dvije opštine Tuzlanskog kantona Kalesija i Živinice radili na prilagođavanju kantonalnog Protokola i proveli edukaciju profesionalaca za rad sa nasiljem, dodala je Zečević.

Poučeni takvim iskustvima i pozitivnim rezultatima takvih aktivnosti, Vive Žene su poreknule inicijativu za novi projekat „Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na borbi protiv nasilja kroz implementaciju i monitoring Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Kantonu Posavina“. Projekat finansira Evropska komisija.

Ovim Projektom bit će obuhvaćene opštine Tuzlanskog i kantona Posavina, a aktivnosti će biti realizirane u periodu od januara 2013. do decembra 2014. Cilj ovog Projekta na području Tuzlanskog kantona jeste prilagođavanje kantonalnog Protokola u opštinama Tuzla, Lukavac, Gračanica, Doboj Istok, Srebrenik, Gradačac, Banovići, Kladanj, Teočak, Čelić i Sapna. Cilj Projekta na području Kantona Posavina je izrada opštinskih Protokola za opštine Odžak, Orašje i Domaljevac-Šamac .

Pored prilagođavanja Protokola u Tuzlanskom kantonu i izrade Protokola u Kantonu Posavina bit će održane i edukacije za ukupno 60 profesionalaca koji rade sa nasiljem u porodici (40 s područja TK i 20 s područja PK).

S.P. (tuzlarije.net)

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba