Vive Zene Tuzla


- Logoraši zaprijetili protestima i građanskim neposluhom -


Logoraši zaprijetili protestima i građanskim neposluhom

U zemlji sa zakonom za konje i pse, nema državnog zakona o zaštiti žrtava torture, sa žaljenjem su konstatovali predstavnici Udruženja logoraša u BiH na konferenciji za novinare održanoj u srijedu u Mostaru. Od predstavnika bh. vlasti su zatražili da uvrste u svoj rad u 2013. godini rješavanje pitanja logoraša donošenjem zakona o zaštiti žrtava torture na državnom nivou, jer ukoliko to ne urade kazali su da su spremni da se svim raspoloživim sredstvima i metodama bore za ostvarivanje svojih prava.

Država apsurda

˝U ovoj zemlji apsurda livanjski konj ima svoj zakon, psi lutalice imaju zakon koji reguliše njihovu zaštitu, dok nije problem što oko 200.000 logoraša nemogu ostvariti svoja prava. Mi dugo čekamo pomenuti zakon, a nas je svaki dan sve manje i manje. Bez obzira koliko je komplikovano političko i društveno uređenje ove zemlje osnovni krivac za nedonošenje zakona je Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH. Ako se to ministarstvo bavi ljudskim pravima i ako mu nisu u prioritetu žrtve torture, postavlja se pitanje koga to ono zastupa˝, rekao je predsjednik Udruženja logoraša TK Jasmin Mešković i dodao: ˝Ukoliko izostane reakcija predstavnika vlasti mi ćemo u narednom periodu pod pritiskom naših članova se odlučiti za agresivniju kampanju. Pa neka vidi šta će sa nama kada se okupimo pred Vijećem ministara BiH, entitetskim vladama itd. Neka nas onda prebroje koliko nas ima i kolika je cijena zakona. Ova godina je za nas biti ili nebiti, jer mi više ne možemo i nećemo čekati. Želimo da se naš status riješi u 2013. godini.˝

‘Zakon ili građanski neposluh’

Nakon što su krajem prošle godine uputili predstavnicima vlasti na svim nivoima u BiH pismo sa tekstom prijedloga zakona o zaštiti žrtava torture, kojeg su izradili u saradnji sa Ministarsvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, do sada su samo rijetki saslušali njihove probleme i obećali im podršku. ˝Iako su logoraši kada se stvarala država dali jedan dio svoje duše, a mnogi i dio svog tijela za njen nastanak i opstanak, ona danas umjesto da nam bude majka, da nas hrani i brani, ona se odnosi prema nama kao maćeha, pa niti nas poznaje, niti nas priznaje. Zar je moguće da država ostane gluha na 380 dopisa da zakon uđe u parlamentarnu proceduru. Zar ne znači ništa više od 50 tisuća potpisa žitelja ove države koji smatraju da je zakon o zaštiti žrtava torture u BiH potreba i pravo za žrtve. Naša poruka predstavnicima vlasti je ili zakon ili građanski neposluh˝, istakao je predsjednik Hrvatske udruge logoraša domovinskog rata u kantonu Središnja Bosna Anđelko Kvesić.

Logoraši imaju podršku građana

U okviru projekta ‘Zajedno protiv torture u BiH-Mreža’, u samo dva mjeseca prikupljeno je više od 50 hiljada potpisa podrške građana BiH za donošenje zakona o zaštiti žrtava torture na državnom nivou. ˝Ukoliko dobijemo zakon o zaštiti žrtava torture u BiH i ukoliko se bude obezbijedilo njegovo provođenje u mnogome ćemo riješiti svoje probleme. Meni i mojim sapatnicima je jako bitno da dobijemo kvalitetan i provodiv zakon, a na političarima je da sjednu i da se dogovore o tom problemu. Apelujem na političare u BiH da u skladu sa svojim ovlaštenjima i mogućnostima sve učine da zakon o zaštiti žrtava torture u BiH što prije ugleda svjetlo dana˝, kazao je predsjednik Udruženja logoraša Višegrad Dragiša Andrić.

Država BiH ni nakon 18 godina od završetka rata nije prepoznala žrtve torture kao kategoriju koja ima prava. Ne postoji zakon na nacionalnom nivou koji bi štitio žrtve torture, niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala ta prava. Prema analizama oko 80 posto žrtava torture ne može ostvariti svoja prava jer u postojećim entitetskim zakonima postoje određene diskriminatorske odredbe koje su u suprotnosti s Europskom konvencijom za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koju je ratificirala i BiH. Glavni problemi sa kojima se susreću žrtve torture u BiH su pristup pravdi i dobijanju statusa, te dostupnosti različitih oblika zaštite. Žrtve torture nemaju adekvatno riješenu zdravstenu zaštitu, redovna primanja, kao ni prava na povlastice po osnovu lišavanja slobode i pretrpljene torture.

˝Vlasti Brčko distrikta su u više navrata dale pozitivno mišljenje o donošenju zakona o zaštiti žrtava torture u BiH. Predstavnici vlasti i udruženja logoraša iz ditrikta, predstavnici Centra za mentalno zdravlje, su dali pozitivno mišljenje o pomenutom, i stoga mi iz Brčko distriktra zahtijevamo od predstavnika vlasti na državnom nivou što hitnije donošenje pomenutog zakona˝, kazao je predsjednik Udruge zatočenih-Udruženja logoraša Brčko distrikt Fadil Redžić.

Tužbe logoraša, blokada i kolapsa budžeta

Logoraši kažu da je odgovor predstavnika vlasti da Bosna i Hercegovina nema novca za usvajanje zakona, zbog čega su bili prinuđeni podnijeli pojedinačne tužbe protiv države. ˝Ništa mi tim zakonom posebno ne tražimo. Tražimo da se prizna da je bilo logora u BiH. Da su logoraši u tim logorima ubijani, mučeni, silovani itd. Da onaj ko je izašao iz logora živ, ima pravo na penziono-invalidsku zaštitu, da ima prava iz radno-pravog odnosa. To sve normalne države svijeta priznaju svojim građanima. Ključna stvar je zdravstvena zaštita, priznavanje invalidnosti fizičkog oštećenja, kao i formiranje fonda za kompenzaciju˝, istakao je Mešković i dodao: ˝Nepostojanje zakona je natjeralo logoraše da počnu podnositi tužbe protiv entiteta i zemalja u okruženju. Da je zakon donešen na vrijeme ne bi bilo potrebe za tužbama. Vlade entiteta će morati prihvatati presude sudova, to će po svemu sudeći na kraju dovesti do blokade i kolapsa svih budžeta˝.

Projekat ‘Zajedno protiv torture u BiH’ implementiraju Savez logoraša u BiH i UG ˝Vive žene˝ iz Tuzle, uz pomoć Evropske unije, a u saradnji sa Hrvatskom udrugom logoraša domovinskog rata u kantonu Središnja Bosna, Savezom logoraša TK i Udrugom zatočenih-Udruženjem logoraša Brčko distrikt.

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba