Vive Zene Tuzla


- 13.03.2014.godine, održana Press konferencija Bez zakona o žrvama torture u BiH -

U organizaciji Mreža zajedno protiv torture, dana 13.03.2014.godine, održana je Press konferencija Bez zakona o žrvama torture u BiH. Žrtve torture su jedna od najbrojnijih, ali i jedina kategorija stanovništva u Bosni i Hercegovini proizašla iz rata 1992-1995. godine, čiji status nije zakonski reguliran ni nakon 18 godina od prestanka rata. Iako se radi o licima koja su, ne svojom krivicom, zatočena, mučena, maltretirana, prebijana i ranjena, država nije našla za shodno da nađe način da adekvatno obešteti žrtve torture, logoraše.

Savez logoraša u Bosni i Hercegovini se 2005. godine pismom obratio Komitetu protiv torture pri UN-u (CAT), u kojem se obrazložili poratno i trenutno stanje u Bosni i Hercegovini, s posebnim akcentom na problematiku i neriješen status logoraša, te zatražili da naloži državi Bosni i Hercegovini da ubrza rad na donošenju Zakona o žrtvama tortura. Komitet protiv torture pri UN-u (CAT) je iste godine donio prijedlog mjera za rješavanje nagomilanih problema iz oblasti prava žrtava torture i uputila preporuku Bosni i Hercegovini da u toku 2006. godine usvoji Zakon o žrtvama torture.

Od tada do danas zakon je tri puta odbijen. Pretpostavka je da je razlog za nedonošenje zakona apsolutna neodgovornost političara na vlasti i nehumani odnos države prema svojim stanovnicima. Dakle, na našem putu ka demokratizaciji i stabilnosti više ne smijemo dozvoliti kršenje ljudskih prava. Žrtve rata, ratne torture, ozdravljenje započinju rehabilitacijom, psihološkim oporavkom, zatim osnaživanjem i integracijom u svakodnevni život i zajednicu,a da bi završili proces ozdravljenja neophodno je da država i društvo priznaju i prepoznaju njihov status. Status moze biti prepoznat i priznat jedino donošenjem zakona. Ukoliko se zakon ne donese, država je odgovorna za posljedice koje će nas čekati u smislu retraumatizacije ljudi koji nisu riješili svoj status, koji ne mogu da se brinu o svojim porodicama, a samim time ne mogu ni aktivno učestvovati u razvoju države.

Rehabilitacija podrazumijeva jedan dugoročan i multidimenzionalan proces koji iziskuje intervencije nanekoliko nivoa (individualni, grupni, makro…). Na individualnom nivou moguće je postići da oni koji su pogođeni traumom uspiju integrirati traumatsko iskustvo i živjeti sa tim izvan uloge žrtve. Međutim, jako je važno kako se društvo i socijalni procesi odnose prema traumi i kolektivnoj patnji, jer to je osnova građenja mira kod nas. BiH kontinuirano šalje negativnu poruku i van svojih granica. Kaže se da je država toliko jaka koliko se brine o svojim najugroženijim građanima. Sa donosiocima odluka već se godinama borimo i pokušavamo argumentirati svoje zahtjeve, približiti im problematiku žrtava torture, objasniti zašto je važno priznati i prepoznati tu kategoriju. Objasniti da psihološko stanje nacije i države na neki način ovisi i o ovom zakonu. Ako razmislimo i shvatimo u kakvim porodicama i u kakvom društvu nove generacije rastu, ako razumijemo kako trauma u porodici utiče na razvoj djece i mladih, onda se ne trebamo čuditi sve prisutnijoj agresiji na našim ulicama ili u porodici. Veoma je teško razgovarati sa političarima i donosiocima odluka na ovu temu, jer vas uvijek vrate na pitanje: koliko ima žrtava i koliko će to nas da košta? Rješenju problema ne idu u prilog ni česte promjene u strukturama vlasti, tako da se napori na približavanju ove problematike donosiocima odluka moraju ponavljati. U trenutnoj teškoj socio-ekonomskoj krizi nikome trenutno na vlasti ne odgovara da se zakon donese. Nikome, osim direktnim žrtvama torture i onima koji se bave traumom, onima koji osjećaju, razumiju i znaju koliko je pogubno ako se društvo tako odnosi prema žrtvama i koliko će se štete nanijeti generacijama koje ostaju iza nas, koliko rizika od transgeneracijskog prenosa traume postoji, koji nas može ponovo dovesti do konflikta.

.


   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba