Vive Zene Tuzla


- BLIN MAGAZIN: BiH I DALJE BEZ ZAKONA O ZAŠTITI ŽRTAVA TORTURE: Da li će 200.000 zlostavljanih bh. žena konačno dobiti pravo na svoje dostojanstvo?! -

Udruženje Vive žene iz Tuzle zajedno sa svojim partnerima u projektu ''Zajedno protiv torture u BiH-Mreža'', koji finansira Evropska unija, organizovat će u ponedjeljak, 18. marta 2013. godine u hotelu ''Beograd'' u Istočnom Sarajevu okrugli sto o temi: ''Zakon o zaštiti žrtava torture''

Cilj projekta ‘Zajedno protiv torture u BiH’ jeste inicirati donošenje na državnom nivou zakona o zaštiti žrtava torture, tj. poboljšati pravni okvir po kome bi žrtve torture bez diskrimacije na bilo kojem području naše države mogli ostvarivati svoja prava, Također, pomenutim projektom želi se ojačati mreža organizacija i instirucija civilnog društva u oba entiteta koji rade na pitanjima koja se tiču žrtava torure.

Osamnaest godina nakon završetka rata, država BiH još nije prepoznala žrtve torture kao kategoriju koja ima prava. Ne postoji zakon na nacionalnom nivou koji bi štitio žrtve torture, niti sveobuhvatna strategija koja bi implementirala ta prava. Procjenjuje se da u BiH trenutno ima oko 200.000 osoba koje su bile žrtve torture i koje još uvijek čekaju da država prizna njihova prava i omogući im dostojanstven život.

Glavni problemi sa kojima se susreću žrtve torure u BiH su pristup pravdi i dobijanju statusa, te dostupnosti različitih oblika zaštite. Žrtve torure nemaju adekvatno riješenu zdravstenu zaštitu, redovna primanja, kao ni prava na povlastice po osnovu lišavanja slobode i pretrpljene torure. Prema analizama oko 80 posto žrtava torture ne može ostvariti svoja prava jer u postojećim entitetskim zakonima postoje određene diskriminatorske odredbe koje su u suprotnosti s Evropskom konvencijom za prevenciju torture i nehumanog ili ponižavajućeg postupanja ili kažnjavanja koju je ratificirala i BiH.

Projekat ‘Zajedno protiv torture u BiH’ implementiraju UG 'Vive žene' iz Tuzle, uz pomoć Evropske unije, a u saradnji sa Savezom logoraša u BiH, Hrvatskom udrugom logoraša domovinskog rata u kantonu Središnja Bosna, Savezom logoraša TK i Udrugom zatočenih-Udruženjem logoraša Brčko distrikt.

(DEPO PORTAL, BLIN MAGAZIN/dg)

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba