Vive Zene Tuzla


- Posjeta Ambasadora Bosse Hedberg-a iz Švedske ambasade u Vive Zene -

Dana 15.05.2013 godine Švedski amabasador Bosse Hedberg je posjetio Vive Žene. Sastanak sa članovima tima je održan sa ciljem upoznavanja sa aktivnostima i rezultatima organizacije Vive Žene i pružanju podrške u održavanju 2. Susreta škola regije Brčko Distrikt i Općine Bratunac u kojima Vive Žene sprovode svoje aktivnosti.

Takođe, sastanku je prisustvovala Cristina Bergman i Emira Mešanović Mandić, ispred Olaf Palme Internacionalnog Centra, gdje je Ambasador Gdin Hosse Hedberg upoznat sa dugogodišnjom saradnjom Vive Zene i Olaf Palme Centra. Od 2012. godine u Olaf Plame International Center iz Svedske, podržava implementaciju programa “Pedagoških radionica za djecu i mlade”kojeg sprovodi Vive Žene. U ovaj program je ukljuceno 200 djece iz osnovnih škola u Brckom, Bijeloj, Kravici, Konjevic Polju i Burnicama,

Cilj programa je sprečavanje transgeneracijskog prenosa traume kod djece i omogućavanje psiho-emotivnog i socijalnog razvoja djece u teškoj socio-ekonomskoj i posleratnoj situaciji u BIH.a Program se zasniva na sprovođenju pedagoških radionica, kreativnih radionica i radionice o nenasilnoj komunikaciji i rješavanju problema.

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba