Vive Zene Tuzla


- Završna konferencija – Zajedno protiv torture u BiH – Mreža -

"Završna konferencija - Zajedno protiv torture u BiH – Mreža

IZAZOVI SISTEMSKIH RJEŠENJA ZA ŽRTVE TORTURE
PRAVA ŽRTAVA TORTURE U BIH: (NE)RJEŠIVO PITANJE?!

20. – 21.05.2013. hotel 'Hollywood', Sarajevo

Udruženje građana Vive Žene iz Tuzle, u partnerstvu sa četiri udruženja: Savez logoraša u Bosni i Hercegovini, Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna, Savez udruženja logoraša Tuzlanskog kantona i Udruga zatočenih – Udruženje logoraša Brčko Distrikt-a, je otvorilo, danas 20.05.2013, godine, završnu konferenciju u okviru projekta „Zajedno protiv torture u BiH – Mreža“, koji se implementira u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice BiH, koji finansira Evropska unija iz sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć.

Cilj konferencije je informisanje šire javnosti o rezultatima provodenog projekta, planovima mreže u narednom periodu i naglašavanju važnosti trajnog rješenja statusa ove populacije.

Ovo će biti prilika da se prezentuju aktivnosti koje su poduzete sa ciljem ostvarivanja prava žrtava torture i da se ukaže na Picture 685prepreke koje Bosna i Hercegovina treba prevazići kako bi ova populacija ostvarila pripadajuća prava, ispunjavajući svoje obaveze u provođenju međunarodnih konvencija, u prvom redu UN Konvencije protiv torture, mučenja i drugih okrutnih, nehumanih i degradirajućih postupaka i kažnjavanja.

Učesnici konferencije su predstavnici udruženja žrtava, organizacija civilnog društva koja pružaju podršku žrtvama torture, predstavnici institucija i vlasti u BiH.

M.D.

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba