Vive Zene Tuzla


- Učešće na Konfereciji “Pristup zasnovan na ljudskim pravima (HRBA)” -

 

Predsjednica U.G. Vive Žene, Jasna Zečević, je u periodu od 4. do 5. maja 2016. godine učestovala na Konfereciji “Pristup zasnovan na ljudskim pravima (HRBA)”. Konferencija je organizovana od strane Medicus Mundi u Bernu, Švicarska. Zečević je bila jedan od panelista ove Konferencije, gdje je prezentirala rad “Pružalac usluga i akter civilnog društva u isto vrijeme: Izazovi u rehabilitaciji žrtava seksualnog i rodno zasnovanog nasilja u Bosni i Hercegovini”.

Tema je bila od važnosti za učesnike jer je naglašeno da nevladine organizacije nisu samo pružaoci usluga, nego moraju se angažovati i u podizanje svjesti društva, izgradnju kapaciteta i sprovoditi aktivnosti zalaganja i zagovaranja, a sve sa ciljem prtisika na vladajuće strukture da preuzmu odgvornost za žrtve seksualnog i rodno zasnovanog nasilja.

 

  

 


 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

European UnionIAMANEH SchweizOlaf Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba