Vive Zene Tuzla


- Studijska posjeta institucijama grada Rijeke, R. Hrvatska -

U periodu od 28. do 30. oktobra 2013. U.G.“Vive Žene“ su zajedno sa U.G. „Budućnost“ iz Modriče organizirale studijsku posjetu gradu Rijeci, R. Hrvatska tj. institucijama u tom gradu koje se bave problemom nasilja u porodici.

Grupu za studijsku posjetu činilo je jedanaest profesionalca iz Tuzlanskog kantona i regije Doboj-Modriča, a koji su završili edukaciju za psihosocijalni tretman počinitelja nasilja.

Studijska posjeta je organizirana u saradnji sa U.G. „U.Z.O.R.„ iz Rijeke, a posjećene su slijedeće institucije:

Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za zdravstvo i socijalnu skrb
Centar za socijalni rad
Obiteljski centar Primorsko-Goranske županije
Dom za djecu „Tić“
Probacijski ured
Policijska uprava Primorsko-Goranske županije
Županijski sud, Odjel za podršku svjedocima
Prekršajni sud
Caritas Sigurna kuća „Sveta Ana“
Prihvatilište za beskućnike
U.Z.O.R. organizacija u okviru koje djeluje Savjetovalište i Sigurna kuća za žrtve nasilja i Odjel za psihosocijalni tretman počinitelja nasilja

U okviru studijske posjete posjećene su ključne institucije za rješavanje problema nasilja u porodici, razmjenjena su iskustva profesionalaca, te uspostavljeni kontakti za moguću partnersku saradnju i moguću studijsku posjetu profesionalaca iz Rijeke, institucijama u Bosni i Hercegovini.

   

 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba