DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


Partneri, suradnja

Saradnja sa drugim institucijama i organizacijama

S ciljem bolje realizacije naših programa, Vive Žene ostvaruju saradnju sa slijedećim organizacijama i institucijama:

- Klinika za psihijatriju
- Domovi zdravlja
- Centri za mentalno zdravlje
- Agencija za ravnopravnost spolova BIH
- Gender Centar FBIH
- Komsija za ravnopravnost spolova Skupštne TK
- Ministrastvo za rad, socijalnu politiku i raseljene osobe TK
- Ministrastvo pravosuđa TK
- Ministrastvo unutrašnjih poslova TK
- Ministrastvo zdravstva i socijalne politike Kantona Posavina
- Centari za socijalni rad
- Policijske uprave i stanice
- Osnovne škole
- Kantonalni i općinski sudovi
- Univerzitet u Tuzli
- Savez logoraša u Bosni i Hercegovini
- Hrvatska udruga logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna,
- Savez logoraša Tuzlanskog kantona
- Udruga zatočenih – Udruženje logoraša Brčko Distrikta
- Biro za ljudska prava Tuzla
- Udruženje građana ”Društvo socijalnih radnika TK”
- Mreža za mir
- Sigurna mreža
- Referentna Grupa

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba