DONIRAJ - DONATE - Vive Zene Tuzla  
Vive Zene Tuzla


Programi, projekti

1. Psihosocijalni program rada Vive Žene

2. Program rehabilitacije žrtava rata i torture

3. Program rehabilitacije žrtava nasilja

4. Psihosocijalni program u zajednici:

- Psihosocijalni rad sa odraslima

- Program osnaživanja žena u ruralnim zajednicama

5. Program Edukacije,dokumentacija i istraživanje

- Istraživački projekti
- Treninzi – psihosocijalni rad sa žrtvama rata
- Treninzi profesionalaca: Edukacija za rad sa žrtvama torture
- Treninzi profesionalaca: Edukacija za rad sa žrtvama nasilja

6. Program rada sa počiniteljima nasilja

7. Program kampanje i lobiranja Vive Žene

8. Povećanje razumjevanja i prihvatanja jednakosti spolova u lokalnoj zajednici

9. Djevojčice i dječaci, glasno protiv rodno zasnovanog nasilja

10. Jačanje kapaciteta tužilaštava za profesionalno postupanje i osjetljivost za individualne potrebe oštećenih/svjedoka

11. Sistemski pristup u radu sa porodicama pogođenim nasiljem

 

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba