Vive Zene Tuzla


Programi, projekti

1. Psihosocijalni program rada Vive Žene

2. Program rehabilitacije žrtava rata i torture

3. Program rehabilitacije žrtava nasilja

4. Psihosocijalni program u zajednici:

- Psihosocijalni rad sa odraslima
- Multietničke grupe, psihosocijalni rad sa odraslima
- Pedagoški rad
- Program osnaživanja žena u ruralnim zajednicama

5. Program Edukacije,dokumentacija i istraživanje

- Istraživački projekti
- Treninzi – psihosocijalni rad sa žrtvama rata
- Treninzi profesionalaca: Edukacija za rad sa žrtvama torture
- Treninzi profesionalaca: Edukacija za rad sa žrtvama nasilja
- Uspostavljanje kompetentnog Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli, BiH

6. Program rada sa počiniteljima nasilja

7. Program kreiranja i monitoringa Protokola Intervencija u slučajevima nasilja u porodici

8. Mreža Zajedno protiv torture

9. Program kampanje i lobiranja Vive Žene

10. Osiguranje pristupa pravdi za svjedoke/žrtve kroz jačanje postojećih i uspostavljanje novih mreža podrške svjedocima diljem BiH

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba