Vive Zene Tuzla


Mreža: Zajedno protiv torture u BiH

Zajedno protiv torture_Final (1)U periodu od 01.6.2011. do 31.5.2013. god., UG Vive Ženerealiziraloje projekat „Zajedno protiv torture u BiH – Mreža“,uz finansijsku podrškuEvropskeunije, putem sredstava Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA).

Projekat je implementiran u saradnji sa Ministarstvom za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine, te partnerskim udruženjima: Savezom logoraša u Bosni i Hercegovini, Hrvatskomudrugom logoraša domovinskog rata u Kantonu Središnja Bosna, Savezom udruženja logoraša Tuzlanskog kantona i Udrugomzatočenih – Udruženje logoraša Brčko Distrikta.

Jedan od rezultata projekta bio je formiranje mreže:„Zajedno protiv torture u BiH“, koja je uradila prijedlogZakona o pravima žrtava torture, iIzvještaj ostatusužrtava torture u BiH; organizirala peticiju podrške za donošenje zakona o žrtvama torture i prikupila preko 51.000 potpisa građana,te aktivno provodila medijsku kampanju podizanja svijesti javnosti o potrebama žrtava.

Mreža je nastavila sa radom i nakon završetka projekta, sa pridruženim članicama: Udruženjem logoraša Višegrad, Udruženjem žrtava i svjedoka genocida i Društvom za ugrožene narode.

Mreža ima definiran okvir djelovanja kroz četiri oblasti, koje se odnose na:

- zagovaranje i lobiranje usvajanja Zakona o pravima žrtava torture,
- unapređenje unutarnje organizacije mreže,
- jačanje saradnje sa predstavnicima izvršne i zakonodavne vlasti,
- obezbjeđenje kontinuirane podrške javnosti (putem medija).

Mreža se finansira iz postojećih resursa članica, a kontinuiranu podršku razvoju pružaju CRS i Caritas BiH.

U narednom periodu planirano je pridruživanje „Mreži za izgradnju mira“, s ciljem da se osnaži uticaj i glas svih članica mreže „Zajedno protiv torture u BiH“.

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba