Vive Zene Tuzla


Program kreiranja i monitoringa Protokola Intervencija u slučajevima nasilja u porodici

“Povezivanje i jačanje profesionalaca koji rade na borbi protiv nasilja, kroz implementaciju i monitoring Protokola intervencija u Tuzlanskom kantonu i Posavskom kantonu, FBiH”.

Projekat provode UG Vive Žene, u partnerstvu sa UG Društvo socijalnih radnika TK, uz finansijsku podrškuEvropske unije.

Opći cilj: razviti i provesti monitoring modela “Protokola intervencija o postupanju u slučajevima nasilja”, koji se može replicirati kako bi se poboljšale usluge i intervencije u borbi protiv nasilja u Tuzlanskom kantonu i Posavskom kantonu.

Ključne aktivnosti:

Usvajanje i provođenje Protokola u Tuzlanskom kantonu i Posavskom Kantonu.

U okviru projekta formirane su koordinacione grupe od predstavnika policijskih uprava, centara za socijalni rad, domova zdravlja, centara za mentalno zdravlje, kantonalnih škola, općina i nevladinih organizacija, koje rade na izradi i usvajanju Protokola intervencija u svim općinama. Svrha rada ovih grupa je harmoniziranje procedura, definiranje uloga relevantnih institucija i pružanje pravedne i pravovremene zaštite i tretmana žrtvama. Na ovaj način će se poboljšati i implementacija postojećeg Zakona o zaštiti žrtava nasilja u porodici.

Osnaživanje kapaciteta profesionalaca iz državnih institucija i organizacija civilnog društva za rad na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja u porodici.

Građenje kapaciteta profesionalaca provodi se kroz kontinuiranu edukaciju, s ciljem da se poveća nivo znanja i vještina profesionalaca za efikasniji rad na prevenciji i zaštiti žrtava nasilja.

Podizanje svijesti javnosti o pitanju nasilja

Cilj kampanje „Isključi strah od nasilja“ je informiranje šire javnosti o problemu nasilja i važnosti provođenja međunarodnih i nacionalnih pravnih dokumenata koji tretiraju nasilje. Za ovu aktivnost dizajnirani su promotivni materijali, brošure i posteri, a distribuiraju se školama, javnim ustanovama i građanima u svim općinama Tuzlanskog i Posavskog kantona. Kampanja se provodi kroz organiziranje javnih događaja, uličnih akcija i medijsku kampanju, a intenzivira se u okviru obilježavanja manifestacije „16 dana aktivizma“, koja se tradicionalno obilježava od 25. novembra do 10. decembra.

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOlof Palme CenterOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba