Vive Zene Tuzla


Uspostavljanje kompetentnog Centra za inter i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli, BiH

Ovim Projektom razvijamo koncept i uslove za formranje Centra za međunarodna inter - i transdisciplinarna istraživanja na Univerzitetu u Tuzli, Bosna i Hercegovina. Projekt je razvijen u okviru međunarodne saradnje sa FHNW ISOS koja ima ulogu konsultanta za cijeli proces a finansijski je podržan od strane SNSF u okviru SCOPES programa "Institucionalno partnerstvo", koji bi trebalo da doprinese jačanju istraživačkih kapaciteta u zemljama istočne Evrope.

Glavni princip će se zasnivati na pristupu koji povezuje teoriju i praksu, jačajući holističke paradigme politike, nudeći mogućnost za obavljanje primjenjenih istraživanja i na taj način incirati i promovirati mreže između prakse, istraživanja i politike. Razmjena znanja i iskustva je od ključne važnosti za društvenu razmjenu, inovacije i razvijanje rješenja za socijalne probleme. Ovaj Centar će doprinijeti uspostavljanju (tematskih) mreža, ne samo na lokalnom nivou nego i za uspostavljanje mreža na nivou regionalne, nacionalne i međunarodne naučne zajednice. Aktivnosti će biti integrirane i implementirane u strukturu i usluge Univerziteta.

Projekt Plan obuhvata dvije godine u okviru kojih bi trebalo:
- Usvojiti primijenjena istraživanja integrirajući prakse i teorije,
- Graditi strukture kako bi se povečali kapaciteti društvenih istraživanja na Univerzitetu u Tuzli sa fokusom na primijenjenim istraživanjima;
- Olakšati transdisciplinarni pristup,
- Promovirati i pružiti podršku međunarodnim i transdisciplinarnim istraživanjima, saradnju, povezivanje istraživanja, politike i prakse iz državnih struktura i nevladinih organizacija u cilju unapređenja zajedničkog učenja, razvoju zajedničke vizije i strategije i olakšavanja koordinacije između različitih aktera i pomoću sinergije, razvijanje koncepta osnivanje disciplinskih nadležnosti Centra.

Učesnici/partneri Projekta: Univerzitet u Tuzli, Univerzitet primijenjenih znanosti i umjetnosti Sjeverozapadne Švicarske (UASNW), ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak tk ,UG ''Vive žene'' Tuzla.

   
 
Vive Zene FB
Vive Zene FB
Vive Žene
Group
Vive Žene
Funpage

 


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba