Vive Zene Tuzla


TRENINZI PROFESIONALACA – RAD SA ŽRTVAMA NASILJA

Tim za edukaciju, koji funkcionira u sklopu UG Vive Ženeod 2004. god.,organizira i provodi treninge profesionalaca koji rade sa žrtvama nasilja.

Edukacijom su obuhvaćeni različiti stručni profili, a u najvećoj mjeri socijalni radnici i policijski službenici, odn.stručni radnici centara za socijalni rad i policijskih stanica.Pored njih, edukacijom su obuhvaćenai stručna lica zdravstvenih ustanova, obrazovnih institucija, a u manjoj mjeri i predstavnici pravosuđa.

Edukacija/trening profesionalaca je realizirana ili se još uvijek realizira u:

· Tuzlanskom kantonu, za profesionalce različitih institucija iz svih trinaest općina kantona (kontinuirano).
· Posavskom kantonu, za profesionalce iz tri općine kantona (2013. i 2014.).
· Regiji Istočne Bosne (Republika Srpska) i to u: Bratuncu, Srebrenici, Zvorniku i Milićima (2005.).

Edukacija/trening na području Tuzlanskog kantona traje kontinuirano od 2004. god., i svake godine realiziramo određeni broj treninga za profesionalce.

U toku 2013.god.bit će realizirano osam treninga za četiri grupe profesionalaca, a koje brojeukupno šezdeset profesionalaca iz Tuzlanskog i Posavskog Kantona.

Sadržaj treninga je kreiran na način daobuhvata ključne teme:

- Nasilje u porodici
- Komunikacija
- Mentalno zdravlje pomagača

U okviru navedenih tema, urađen je program edukacije koji se provodi u tri modula u periodu od tri dana.

   
 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba