Vive Zene Tuzla


Treninzi profesionalaca: Edukacija za rad sa žrtvama rata

Trening profesionalaca koji rade sa žrtvama rata obuhvata obuku profesionalaca iz oblasti traume, sa ciljem pružanja osnovnih znanja o teoriji traume,istovremeno koristeći iskustva iz svakodnevne prakse. Treninzi će učesnicima omogućiti shvatanje kontekstualnogznačenja simptoma traumatiziranih osoba i članova njihovih porodica. Treninzi su namijenjeni profesionalcima koji rade u zdravstvenim, socijalnim i obrazovnim institucijama, a znanje i vještine stečene na treninzima učesnicima će omogućiti da:

a) bolje razumiju psihološke prepreke procesa oporavka traumatiziranih osoba nakon rata;

b) identificiraju i dijagnosticiraju psihološke posljedice ratnog nasilja;

c) upoznaju svijet traumatizirane osobe, u nastojanju da se obezbijedi pristup traumatiziranoj osobi, te

d) izgrade savjetodavni i terapijski pristup na bazi novih saznanja i praktičnog iskustva.

   
 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba