Vive Zene Tuzla


Treninzi – psihosocijalni rad sa žrtvama rata

Cilj bilo koje vrste torture je,osto posebno u ratnim vremenima, da se žrtvama uskrati njihov lični, društveni i politički identitet. Nakon rata u BiH, destruktivne posljedice torture su, nažalost, još uvijek vidljive i dugotrajne. Poslijeratni period obiluje stresnim situacijama koje su dovele do promjena u organizaciji života i međusobnom komuniciranju. U socijalnom kontekstu u kojem danas živimo, potreba za različitim vrstama pomoći i podrške je sve veća, a psihološki problemi koje klijenti iznose su često veoma zahtjevni i kompleksni. Razlozi zbog kojih problemi nastaju su razni potisnuti i nerazriješeni sadržaji u pozadini. Poslijeratnoj zajednici je potrebno više sistemske podrške, osnaživanja i edukacije,kako bi se što bolje doprinijelo obnovi iste.

Psihosocijalni program rada sa žrtvama torture zasniva se na činjenici da je BiH potreban sveobuhvatan napor usmjeren ka obnovi kvalitete društvenog i ekonomskog života, kao i dugoročno povećanje sposobnosti cijelog društva da se ophodi sa vlastitom prošlosti, različitostima i sukobima na konstruktivan i nenasilan način, te bi se na timosnovamatrebao graditi okvir za dalji prosperitet i napredak. Da bi se to postiglo, neophodno je raditi na ublažavanju posljedica traume, jer akoželimo zdravo društvo, prvenstveno moramo liječiti pojedinca od posljedica traume.

Polazeći od psiholoških pristupa pojedincu, grupi, užoj zajednici i društvu, uočavajući i definirajući problem, suočavajući se s njim i racionalno ga raščlanjujući, ovim programom želimo postići pozitivan odnos prema sebi i okolini, tragajući za kreativnim, konstruktivnim i mirnim saradničkim rješavanjem teških situacija kroz koje rastemo i mijenjamo se.

Traži se moralna i kulturna vrijednost, istinska vrijednost koja spaja ljude, pa samim tim nije ni većinska ni manjinska, ni „moja“ ni „tvoja“, nego vrijednost kao kategorija življenja.

Promjena (ili „polazak u novi život“), uslovljena je otpuštanjem starog, opterećujućeg, onogaštokoči napredovanje i stalno vraća u ono ranije. U tom procesu javljaju se mnogi otpori promjenamau vidu brojnih racionalnih i neracionalnih misli, a koje dovode do izbjegavanja suočavanja s problemom.Istovremeno, upravo toizbjegavanje suočavanja s problemom,u našimočima, problem čini još većim.

Ova promjena u mislima i osjećanjima, od pasivne, obespravljene i zanemarene žrtve, prema aktivnom i odlučnom borcu za dostojanstven život je za mnoge težak, ali je iznad svega vrlo značajan i od njega zavisi proces zajedničkog i individualnog oporavka.

Iskustva našeg rada u projektima ove vrste pokazuju da još uvijek postoji potreba građana BiH za upoznavanjem i razumijevanjem proživljenih traumatskih iskustava tokom prethodnog rata i napora kojeg je neophodno uložiti u izgradnjumeđusobnog povjerenja, odn.izgradnjumira i dijaloga. Oni su spremni raditi na sebi, neovisno iz kojeg entiteta dolazeikoje su vjerskei nacionalne pripadnosti.

Psihosocijalne grupe omogućavaju učesnicima da dožive situaciju u kojoj mogu slobodno govoriti i biti uistinu saslušani. Ovdje se naučida ljudi imaju odgovore i rješenja u istom području gdje su i njihova pitanja i problemi – unutar sebe samih. Voditelji im ne sugerirajuodgovore i rješenja nego im pomažu da izvuku svoja vlastita i tako nauče da ih uvijek traže unutar sebe.

U okviru našeg djelovanja, radimo sa heterogenim grupama iz cijele BiH, s ciljem stvaranja pozitivnog i podržavajućeg društvenog ozračja:

- osposobljavajući učesnike za samopomoć i međusobnu pomoć na ublažavanju posljedica traumatskih iskustava;
- osnažujućiih za preuzimanje odgovornosti za vlastiti život, porodicu i zajednicu i njihovo kreativno uključivanje u proces oporavkai izgradnje zajednice.

Realizacija programa omogućava učesnicima:

- upoznavanje sa filozofijom nenasilja po dr. Marshallu Rosenbergu,u kojojje uloga percepcije važna u izlaženju iz začaranog kruga žrtve, polazeći od činjenice da mi ne možemo uticati na ono što nam se desilo, ali možemo uticati na promatranje i percipiranje, što je neophodan korak ka procesu razumijevanja sebe i drugih;

- sticanje elementarnih znanja o pojmu traume, njenog uticaja na pojedinca, porodicu i društvo u cjelini;

- stvaranje „sigurnog“ okruženja da se započne proces žalovanja i proradeličnih traumatskih iskustava, što pridonosi posttraumatskom rastu i boljem razumijevanju drugih, a što je osnov ponovnog uspostavljanja kontakata i stvaranje međusobnog povjerenja;

- shvatanje i prepoznavanje vrijednosti opraštanja koje čovjeku donosi spokoj i daje mu mogućnost da živi ovdje i sada, a ne „zaglavljen“ u prošlosti.Opraštanje je odluka da se otpuste štetne misli i emocije i najviše mu doprinosi prizivanje vrline empatije (stavljanjeu tuđu kožu).

Metodologija rada je interaktivnog karaktera bazirana na iskustvenom učenju, koristeći pri tome tehnike crtanja, bojenja, modeliranja, pričanja, pisanja priča, relaksacijskih vježbi disanja, opuštanja, vođenih fantazija, razgovora u parovima, trijadama, malim grupama, pažljivo međusobno slušanje, a sve to doprinosi tome da učesnici stiču međusobno povjerenje, prevladaju prepreke i kočnice i progovore o svojim najskrovitijim tajnama.

Nikada se ne smiju zaboraviti individualne potrebe i situacije ljudi koji su direktne žrtve društvenih procesa, jer osobe koje su najviše stradale tokom ratnih dešavanja mogu biti i,zapravo, jesu nosioci poruke mira. Slušanje, prodiranje kroz izolaciju onih koji su bili žrtvei pomaganje da nađu rješenja za svoje različite probleme je ono što osoblje udruženja Vive Žene radi i može uraditi.

   
 

Vive Zene FB
Vive Žene Group

PETICIJA

Bosna i Hercegovina nema zakon o pravima žrtava torture! Procjenjuje se da trenutno postoji oko 200.000 žrtava i njihovih porodica, koje još uvijek čekaju da država prizna njihova osnovna prava i omogući im dostojanstven život. Potpisivanjem ove peticije dajete podršku za donošenje zakona o pravima žrtava torture u Bosni i Hercegovini. Peticiju možete potpisati klikom ovdje.


FILM
VIVE ŽENE
Vive Zene Film
Centar za terapiju i rehabilitaciju

  European UnionIAMANEH SchweizOpen Society FoundationsOHCHRMedicor Foundation  
www.vivezene.ba